Sunday, August 25, 2019

Sinauna at Makabagong Misteryo

ANG PAMBIHIRANG KAKAYAHAN NG ‘THE RAINMAKER’ NG KANSAS (IKA-2 BAHAGI)

Sadyang kakatwa at pambihira ang kakayahan ni Charles na makagawa ng ulan. Isang misteryo noong early 20th century na mahirap ipaliwanag para sa mga taong manghang-mangha rito. Kaya naman,...

PAGPAPAKITA NG JERSEY DEVIL, SENYALES NG DIGMAANG DARATING

May isang nagpapatotoo na ang New Jersey Devil ay isang ibon ay si Mrs. Cassidy ng Clayton. Aniya, ang pag-atakeng ginagawa ng JD ay isa umanong inbasyon ng scrowfoor...

ANG MISTERYO TUNGKOL SA NEW JERSEY DEVIL (Ika-3 Bahagi)

Kung ating iisa-isahin at ilalahad pa ang ilang tala tungkol sa lagim na hatid ng Jersey Devil, kulang na kulang ang espasyong ito. Kinuha lamang natin ang mahahalagang tala...

ANG MISTERYO TUNGKOL SA NEW JERSEY DEVIL (IKA-2 BAHAGI)

Atin pa pong papalabukan ang ilan pang kuwento at tala tungkol sa kakatwang nilalang na Jersey Devil.  Ayon pa sa saling labi ng matatanda, umaatake umano ang naturang nilalang...

ANG PAMBIHIRANG KAKAYAHAN NG ‘THE RAINMAKER’ NG KANSAS (Unang Bahagi)

Sadyang kailangan natin ang ulan lalo na ang mga magsasaka, upang madiligan ang mga pananim. Kaya nga may panahon ng tag-ulan para mabalanse ang vating panahon at klima. Subalit...

ANG MISTERYO TUNGKOL SA NEW JERSEY DEVIL (Unang Bahagi)

Ating tatalakayin ngayon ang tungkol sa misteryo at sinasabing urban legend tungkol sa ‘The Jersey Devil’. Ang naturang nilalang ay sinasabing naglalagi o nananahan umano sa Pine Barrens ng Southern...

ANG LAWA NG MGA KALANSAY

Nakakita na ba kayo ng isang lawa na kung saan ay tambak ang mga bulto-bultong mga kalansay? Mayroon nito na matataguan sa Skeleton Lake sa Roopkund, India. Gayunman, hindi...

ANG MISTERYO SA CLAPHAM WOOD

Ang ‘The Clapham Wood Mystery’ ay siya lamang pangalang ibinigay sa naturang pook dahil sa mga tala ng mga kakatwang pangyayaririto. Ang naturang kakahuyan ay matatagpuan sa West Sussex,...

ANG MISTERYO SA HOLE IN THE WALL BAR

May isang kakatwang nangyayari sa mga parokyano sa isang bar sa New York na kinatatakutan noon ng mga taga-roon, at ng mga parokyano. Bakit naman? Mistula kasing sinasapian ng...

MISTERYO SA LUNGSOD NG CYDONIA SA PLANETANG MARS

Ang misteryo tungkol sa pag-iral ng mga aliens ay malaon nang pinagtatalunan. Sila ba ay totoo o guni-guni lamang. Tayo lamang ba ang nabubuhay na kinapal sa sansinukob na mayroong...
error: Content is protected !!