SIMPLENG TEKNIK UPANG MAKITA ANG SARILING AURA

2033

Kapuwa na ang mga bagay na may buhay (living) at walang buhay (nonliving) ay nagtataglay ng aura o electromagnetic field.

May mga taong biniyayaang makakita ng aura ng mga bagay sa kanilang paligid. Ngunit, sa tulong ng ilang simpleng teknik, kahit sino ay magagawa nang makakita ng aura.

Ang Teknik

Sa pagsasanay na ito, maghanda ng isang full-length o life size mirror. Tiyakin na ang lightning condition at kulay ng background ng lugar na kinaroroonan ay nagbi-blend o may magkahawig na shade. Halimbawa, kung ang kulay ng ilaw ay madilaw o yellowish, dapat na ang mga pader ay may shade din ng yellow. Siguruhing maliwanag ang ilaw at ikaw ay nakatayo ng may limang talampakan (five feet) ang layo mula sa salamin.

Pagmasdan ang paligid ng iyong katawan. Huwag titigan ang aktuwal na repleksiyon sa salamin, kundi ang paligid lamang ng iyong bulto o shape. Pagmasdan ang lightning contrast sa paligid ng iyong katawan.

Huwag mainip. Pagkaraan ng ilang pagtatangka, mapapansin na unti-unting magiging visible ang iyong aura. Sanayin ang iyong mata sa mga nakikita.

Ang Susunod na Hakbang

Ngayong nagagawa mo nang makita ang iyong aura, ang susunod na hakbang ay palakasin pa ang iyong kakayahan sa pamamagitan ng regular na pagi-ensayo.

Para mapaigting ang iyong kakayahan, tumayo sa isang maliwanag na silid na nakaharap sa nakabukas na pinto. Tiyaking madilim ang labas ng silid.  Itaas ang iyong  isang kamay na nakatutok sa nakabukas na pintuan. Tingnan ang mga daliri ng iyong kamay.  Tulad ng nakita sa salamin, magagawa mo na ring makita ang iyong aura sa iyong kamay dahil sa contrast ng liwanag at dilim.

Mapapansin na ang aura ay may iba’t ibang kulay. Ang bawat kulay ng aura na inilalabas ng isang bagay ay may kahulugan sa kaniyang aspetong pangkaisipan, damdamin, at kalusugan.

Upang malaman ang iba’t ibang kahulugan ng kulay ng aura, i-click ang link para mabasa ang kompletong article ko tungkol dito:  https://philippineone.com/13414-2-134/

Patuloy po nating suportahan ang PhilippineOne!

SHARE
Previous articleHappy Birthday Lliannah Villa
Next articlePAMAHIIN; Ipis
Author/Psychic/Photographer/Blogger

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here