Tuesday, October 22, 2019

Sikreto

ANG SIKRETO NG PUNSOY: Ang Limang Elemento Sa Loob ng pagkatao

Ang mismong tao ay may Limang Elemento sa kanyang sarili. Halimbawa, sinasabing ang tao ay 95% na binubuo ng Tubig o Water, lalo na ang bahagi ng utak at...

Sikreto 18: Ang lucky bamboo

Ang tatalakayin natin ngayon ay ang lucky charm na kung tawagin ay ang lucky bamboo na may scientific name na dracaena sanderiana. Bukod sa ang kawayan ay sumasagisag ng malusog at...

Sikreto 14: Ang Saturn Magic Square

Ang tatalakayin natin ngayon ay ang Magic Square sa partikular ay ang Saturn Magic Square na ginagamit bilang pang-proteksyon, pang tawag ng espiritu ng demonyo at ginagamit ding agimat upang magkaroon ng maraming...

ANG SIKRETO NG PUNSOY ni Maestro Honorio Ong, Isyu # 9

Ang Dragon Points Tandaang ang energiyang chi ay nakakalat lang kung saan-saan. Naghahanap ng mala-landingan upang magkaroon ng isang maligaya, matagumpay at maalwang pamumuhay ang isang pamilya o isang indibidwal....

ANG SIKRETO NG PUNSOY ni Maestro Honorio Ong Isyu # 8

Ang Enerhiyang Sha Kung ang chi ay ang “life giving energy” ang “sha” naman ay ang “death giving energy”. Sinisimbolo ng kamatayan at destruction.  Iyong dahong sariwa, chi ang...

ANG SIKRETO NG PANGHUHULA AT PAGTUKLAS NG IYONG KAPALARAN

ANG SIKRETO NG CARTOMANCY, THE HEARTS Ituloy na natin ang pag-aaral ng Cartomancy sa partikular ang Sikreto ng Panghuhula sa pamamagitan ng mga Orinaryong Baraha. Ang pag-aaralan natin ngayon ay ang...
sikreto on philippineone.com

Sikreto 5: Sator Square

Ang tatalakayin natin ngayon ay ang agimat na SATOR SQUARE, ito ay tinatawag ding ROTAS SQUARE. Ang SATOR SQUARE ay isang uri ng Magic Square, kung saan, ang mga letra at salita ay...

Sikreto : Ang sapatos ng kabayo

Ang tatalakayin natin ngayon sa Sikreto 8 April 19 ay ang agimat na kung tawagin ay ang sapatos ng kabayo na mas lalong kilala bilang Horseshoe.   Tingnan ang Larawan 1. Matagal...

ANG SIKRETO NG PUNSOY ni Maestro Honorio Ong Isyu # 2

Ituloy na natin ang diskusyon hinggil sa pag-aaral ng Punsoy kung saan, noong nakaraang araw, ipinaliwanag natin ang isa sa mga karunungang pinanggalingan ng pag-aaral ng punsoy at ito...

SIKRETO 1: Talisman

Tatalakayin natin ngayong Sikreto 1, ang tungkol sa talisman, anting-anting at mga pampasuwerte. Gagawin natin ang malalimang pag-aaral na ito hinggil sa Talisman, Anting-Anting at mga Pampasuwerte upang tulad ng madalas na...
error: Content is protected !!