Saturday, November 16, 2019

Sikreto

ANG SIKRETO NG PUNSOY ni Maestro Honorio Ong Isyu # 4

Ang Punsoy ay isang Way of Living Ang Punsoy o Feng-Shui ay hindi isang superstition  at hindi rin ito isang relihiyon. Hindi rin ito isang paniniwala ng isang partikular na...

ANG SIKRETO NG PUNSOY ni Maestro Honorio Ong Isyu # 8

Ang Enerhiyang Sha Kung ang chi ay ang “life giving energy” ang “sha” naman ay ang “death giving energy”. Sinisimbolo ng kamatayan at destruction.  Iyong dahong sariwa, chi ang...

ANG SIKRETO NG PANGHUHULA AT PAGTUKLAS NG IYONG KAPALARAN

Ang Sikreto ng Panghuhula ang tatalakayin natin ngayon sa partikular ay ang “panghuhula sa pamamagitan ng 52 ordinary cards” na ginagamit natin sa tong-its at pusoy dos. Cartomancy ang saktong...

ANG SIKRETO NG PUNSOY ni Maestro Honorio Ong Isyu # 2

Ituloy na natin ang diskusyon hinggil sa pag-aaral ng Punsoy kung saan, noong nakaraang araw, ipinaliwanag natin ang isa sa mga karunungang pinanggalingan ng pag-aaral ng punsoy at ito...

Sikreto : Ang sapatos ng kabayo

Ang tatalakayin natin ngayon sa Sikreto 8 April 19 ay ang agimat na kung tawagin ay ang sapatos ng kabayo na mas lalong kilala bilang Horseshoe.   Tingnan ang Larawan 1. Matagal...

Sikreto 10

Ang tatalakayin natin ngayon ay ang pampasuwerte o ang lucky charm na kung tawagin ay bell o kalembang. Kapag ang bell ay maliit ito ay tinatawag na kampanilya at...

ANG SIKRETO NG PUNSOY ni Maestro Honorio Ong Isyu # 15

Ang pagsasama ng Masculine at Feminine Energy Sa unang araw ng paglalang nang gawin ang tao mapapansing sadyang nilagyan ng masculine energy, ito ang lalaki at feminine energy, (Larawan 1.)...

SIKRETO 1: Talisman

Tatalakayin natin ngayong Sikreto 1, ang tungkol sa talisman, anting-anting at mga pampasuwerte. Gagawin natin ang malalimang pag-aaral na ito hinggil sa Talisman, Anting-Anting at mga Pampasuwerte upang tulad ng madalas na...

ANG SIKRETO NG PUNSOY: ANG PAGPAPALAKAS NG ENERHIYANG CHI

“Sapamamagitan ng dahan-dahang paglakad patagilid, sa pamamagitan ng maliliit na hakbang, habang nakaunat ang mga kamay sa langit. Nakabukas ang dalawang palad, ini-imagine mong  dinadakot ng dalawang kamay mo...

ANG SIKRETO NG PUNSOY ni Maestro Honorio Ong Isyu # 11

Mag-ingat sa mga huwad na punsoy expert daw sila, pero hindi naman Sa pagpu-punsoy, kapag sinolusyunan ang pag-agos ng masamang sha, upang palitan ito ng mabuting chi, o halimbawang mahina...
error: Content is protected !!