Sikreto 7: Ang Mga Pampasuwerte

Maestro Honorio Ong

Ang tatalakayin natin ngayon ay ang agimat na kung tawagin ng mga Kristiyano ay Medalya ni San Benito o mas kilala bilang St. Benedict Medal. Tingnan ang Larawan 1.

Ito ay isa sa tinatawag na “sacramental medal” ibig sabihin ang bawat sakramento sa relihiyong Katoliko ay nagsisilbing “daluyan ng grasya, ng mga biyaya at ng kapangyarihan na galing mismo sa Diyos”.

Bukod sa mga debotong Katoliko dahil sa sobrang popular ang medalya ni San Benito ay sinasabing ginagamit din ng mga Anglicans, Lutherans, Methodists, mga miyembro ng Western Orthodox church at ng iba pang deboto nito.

Kilalang tao na gumamit ng Medalya ni San Benito?

Dahil sa sobrang bisa at may kapangyarihan talaga ang medalya ni San Benito na kung tawagin ay  sinasabing ginamit at tinataglay ni Pope Leo IX.

Ayon sa kasaysayan, noong bata pa si Pope Leo IX ay nakagat siya ng makamandang na ahas, ang nasabing medalya ang nagligtas at nagpagaling sa kanya.

Kahulughan ng mga Letra at Salitang nakasulat sa Medalya ni San Benito?  

Ang mga letrang VRSN ay makikita sa likod ng medalya na nangangahulugang Vade Reto Santana na ibig sabihin ay “Lumayo ka, Satanas”. 

Nakasulat naman sa harapan ang salitang Latin na “Elius In Obitu Praesentia Muniamur”  na nangangahulugang “May we be strengthened by his presence in the hour of our death”.

Matatagpun din sa likuran ng medalya ang initial na CSSML – NDSMD na nangangahulugang “Crux Sacra Sit Mihi Lux! Non Nunguam Draco Sit Mihi Dux.” na sa wikang English ay nangangahulugang “May the holy cross be my light! May the dragon never be my overload!

Ang mga letra namang CSPB ay nangangahulugang “Crux Santi Patris Benedicti” na nangngahulugang “The Cross our Holy Father Benedict.”  Tingnan ang Larwan 2.

Napapaligiran ang likod ng medyal ng mga letrang VRSNSMV – SMQLIVB na nangangahulugang tulad ng nasabi na, “Vade Retro Satana, Vade Retro Satana! Nunquam suade mihi vana! Sunt mala quae libas. Ipse. Ipse venena bibas.

Na ang ibig sabihin ay “Begone Satan! Never tempt me with our vanities! What you offer me is evil. Drink the poison yourself.

More Dreams

More Horoscopes

More Palmistry

More Astrology/Pahula

More Pamahiin

More Kapangyarihan

More Chinese Horoscope

More Sikreto

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here