Sikreto 5: Sator Square

sikreto on philippineone.com

Ang tatalakayin natin ngayon ay ang agimat na SATOR SQUARE, ito ay tinatawag ding ROTAS SQUARE.

Ang SATOR SQUARE ay isang uri ng Magic Square, kung saan, ang mga letra at salita ay puwedeng basahin mula sa kanan pakaliwa, mula pakaliwa pakanan, mula paitaas pababa, at mula pababa paitaas na hindi nagbabago ang meaning at salita, kaya tinatawag din itong“Palindrome.”

Ano ang ibig sabihin ng SATOR, AREPO, TENET, OPERA, ROTAS? 

Sa SATOR SQUARE, mapapansin ang mga salitang SATOR, AREPO, TENET, OPERA, ROTAS ay galing sa salitang Latin na nagsasabing,”The sower works for mastery by turning the wheel.” Tingnan ang Larawan 1.

Ibig sabihin, “Ang magsasaka ay nagpapakadalubhasa sa pagikot ng gulong.” Ang gulong na binabanggit dito ay pinaniniwalang ito rin ang“Wheel of Fortune” sa makapangyarihang TAROT card, at sa katotohanan, ang mismong salitang TAROT ay hango sa isa sa salita sa SATOR SQUARE na ROTAS.

Ayon sa mga sinaunang Kristiyano ang SATOR SQUARE ay siya ring simula ng dasal na itinuro ni Jesus na AMA NAMIN sa wikang Latin na “PATER NOSTER.” Tingnan na ng larawan 2.

Saan nanggaling ang Magic Square na SATOR, APERO, TENET, OPERA, ROTAS?

Sa katunayan, ayon sa kasaysayan ang unang SATOR MAGIC SQUARE ay natagpuan sa guho ng Pompeii, Herculaneum, sa sinaunang siyudad sa Roma sa Italy na pinalubog at pinaguho ng napakalakas na pagsabog ng bulkang Vesuvius noong taong 79 A.D.

Ano ang ibig sabihin ng salitang Arepo at Opera?

May nagsasabing ang ibig sabihin ng Arepo ay “Alpha” at ang Operas ay ang “Omega” na matatagpuan sa Bibliya (Rvelation 1:8), na kapag pinagsama ay lalabas ang tunay na paglalarawan kay Jesus “ang simula at ang wakas o ang Alpha at ang Omega.”  Ibig sabihin, si Jesus din mismo ang inilalarawan ng agimat na SATOR SQUARE upang maganap ang kaligtasan.

Ngunit, ayon naman kay Miroslav Marcovich, isang Serbian-American na dalubhasa sa pag-aaral ng wika, ang salitang “Sator-Arepo” ay siya ring “god of the rising sun” ng mga sinaunaunang Greco-Roman-Egypt na kilala rin sa tawag na Harpocrates. Ibig sabihin, kapag ginamit mo ang SATOR SQUARE parang ini-invoke o inaayayahan mo rin sa iyong buhay ang “kapangyarihan ng papasikat na araw sa silangan.”   

Habang ayon sa Coptic Prayer na Virgin in Bartos, ng mga sinaunang Kristiyano sa Egypt sinasabing si Jesus ay pinako sa pamamagitan ng limang pako (five nails) na ang pangalan ng nasabing mga pako ay Sator, Arepo, Tenet, Opera at Rotas, na siya ring kumakatawan sa mahiwaga at nakapagpapagaling na mga sugat ni Jesus. Ibig sabihin ang SATOR SQUARE, ay maaaring maging lunas din at makapagpapagaling ng numang uri ng karamdaman.

Ano ang kapangyarihang taglay ng SATOR SQUARE? 

Pinaniniwalaang ang sinumang gagamit ng SATOR SQUARE ay maliligtas sa lahat ng uri ng disgrasya at kapahamakan. Panlaban din ito sa demonyo at masamang espirito. Ganoon din sa mga tukso, disgrasya at anumang uri ng panagnib at sakuna. Nakalulunas din ito ng sari-sari at ibang-ibang uri ng karamdaman.

Pinaniniwalaan ding ang SATOR, AREPO, TENET, OPERA, ROTAS kapag inulit-ulit na bigkasin ay nakapagpapahinto ng apoy.

Napagpapawala rin ng mga kamasalan at panlaban din o pang-proteksyon at pang-alis ng bisa sa mga taong nakulam.

Sinasabi ring kapag ang SATOR SQUARE ay dala-dala mo sa malayong paglalakbay bukod sa ito ay magdadala ng kaligtasan, ito ay makapagpapawala din ng pagkahapo at pagod.  

Paano gagawin upang maging isang agimat?

Iukit lamang ang mismong Larawan 1 at 2 sa isang metal, kagaya ng silver, tanso, tingga, pundidong bakal, ginto, o kaya naman’y sa isang bato, isang luad at puwede ring sa tela o kaya ay sa papel, sa balat ng punong kahoy, sa balat o katad ng isang hayop na virgin o hindi pa kumakasta at hindi pa nakakastahan at puwede rin sa telang kulay pula o kaya’y sa telang kulay dilaw na hindi pa nagagamit.

Kailan dapat gawin ng pag-ukit o pagpinta ng SATOR SQUARE  upang maging mabisa? 

Ang agimat na SATOR SQUARE ay dapat gawin mula sa first quarter hanggang sa kabilugan ng buwan sa langit, sa partikular mula sa ika-21 ng Marso hanggang ika-19 ng Abril, mula sa ika-23 ng Hulyo hanggang sa ika-22 ng Agosto at ganoon din sa panahon ng Pasko ng Pagkabuhay o Linggo ng Pagkabuhay ni Jesus. Ito ay dapat gawin sa umaga o madaling araw, habang sumikat ang araw sa silangan.

Paano at saan gamitin?

Isuot lamang ang ang ginawa mong amulet na SATOR SQUARE bilang kuwintas na nakasabit sa iyong leeg. Kung nais mo namang proteksyunan sa anumang uri ng karamdaman at kamalasan ang lahat ng miyembro ng inyong pamilya, ang nasabing agimat ay puwede ring ipinta o idikit sa pintuan o kaya’y gate ng iyong bahay.

TANDAANG “Ang pagukit na ito, na ginawa mo sa sakto at tamang panahon,  at ang bagay na inukitan mo ng salitang “SATOR, AREPO, TENET, OPERA, ROTAS”  ay magiging isang “agimat” na. Ingatan mo ito,  – na   dapat lamang taglayin ng isang taong may malinis na puso at may matuwid na pamumuhay. Ang amulet na ito ay hindi puwedeng gamtin sa masama upang hindi mawalan ng bisa, sa halip ito ay dapat lamang na gamitin sa pagawa ng kabutihan.”

More Dreams

More Horoscopes

More Palmistry

More Astrology/Pahula

More Pamahiin

More Kapangyarihan

More Chinese Horoscope

More Sikreto

2 COMMENTS

  1. Biyan po ng maayus kong paano gagawin ,at ano susi at basag paano ang step by step

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here