Sikreto 18: Ang lucky bamboo

Maestro Honorio Ong

Ang tatalakayin natin ngayon ay ang lucky charm na kung tawagin ay ang lucky bamboo na may scientific name na dracaena sanderiana.

Bukod sa ang kawayan ay sumasagisag ng malusog at malakas na pamumuhay, ito rin naghahayag ng properity o kasaganahang pangmateryal.

Bukod sa puwedeng gawing agimat o lucky charm, sa Feng Shui o sa Pagpupunsoy, may tinatawag ang “lucky bamboo” na sa sandaling dinisplay sa bahay ay naghahatid ng suwerte at magandang kapalaran sa bawat miyembro ng pamilya.

Sabi nga sa aklat na Lucky Bamboo ni Mystafah, K.K. “Keeping lucky bamboo inside houses and business places is believed to bring happiness and prosperity, and this belief has promoted sales of lucky bamboo shoots grown in decorative pots.” 

 Ang kapangyarihan at ang suwerteng taglay lucky bamboo

 Nakakatulong din ang lucky bamboo sa mga mag-aaral upang tumalino at makapasa sa mahahalagang pagsusulit tulad ng board exam at iba pa.

Kung ikaw naman ay career-oriented ang pagdi-display ng lucky bamboo sa iyong silid o sa iyong opisina ay makakatulong upang tuloy-tuloy na bumulusok paitaas ang iyong propesyon, madali kang mapo-promote at madali mong makukuha ang ambisyon mong mataas na posisyon sa inyong opisina.

Kung ikaw naman ay negosyante o nangangalakal ang pagdi-display ng lucky bamboo sa iyong business site ay makapagbibigay ng dobleng paglago ng iyong income at makakatulong din upang magpabalik-balik sa inyong tindahan ang mga bagong suki at kliyente.

 Nakakatulong din ang pagdidisplay ng lucky bamboo sa silid ng mag-asawa upang mapanatili ang maalab na sexual life at masarap na pagmamahalan.

Kung ito ay ipangreregalo sa isang negosyante o mangangalakal ito ay nagpapahiwatig at nagbabadya ng “patuloy na paglago ng negosyo at kabuhayan.”

Kung sa mag-asawa o magkasintahan naman ipangreregalo ito ay tanda ng isang masarap at pang habang buhay na pagmamahalan.

Ibat-ibang kahulugan ng bawat sanga o stalks ng lucky bamboo

 Sinasabing may bilang kung paano ibibigay o ireregalo ang lucky bamboo.

Halimbawa, ang kapag nag-display ka o nakatanggap ka ng dalawang sanga ng lucky bamboo, ito ay nagpapahiwatig ng katapatan ng pag-ibig sa isa’t isa at puwede ring ito ay nangangahulugang “double your luck.”

Kapag naman tatlong sanga ng lucky bamboo ang iyong natanggap, ipinangregalo o idinisplay sa iyong lamesa, ito ay sumisimbolo ng tatlong magagandang kapalaran, na kung tawagin sa Chinese ay FU SOH LU, nangangahulugang “Happiness, Long Life, Wealth or Career Promotions.”

Kapag apat na sanga naman, ito ay hindi inirerekomenda, dahil ang bilang na apat na sanga para sa mga Chinese ay may negatibong kahulugan.

Kapag naman limang sanga ng lucky bamboo (Larawan 2) ang iyong natanggap, ang iyong pinangregalo o idinisplay sa iyong opisina, sa iyong silid o sa inyong bahay ito ay nangangahulugang: “Sa bawat aspeto ng iyong buhay ikaw ay magiging maligaya at magtatagumpay.” Kabilang dito ang 1. Malusog na pangangatawan at kaisipan;  2. Malusog at mayabong na career o hanap buhay; 3. Malusog at mainit na pakikipagrelasyon sa iyong minamahal; 4. Malusog at malagong kabuhayan, at 5. Malusog at aktibong buhay ispirituwal.

Kapag anim na sanga naman ito ay tanda ng “good luck” at pang-attract ng “prosperity” at may pangako ng “mas marami pang pagyaman”.

Kapag pitong sanga naman ito ay tanda ng “good health” hindi lang sa’yo kundi sa lahat ng miyembro ng pamilya na nakakakitang lagi ng lucky bamboo na dinisplay mo sa sala ng inyong bahay.

Kapag naman walong sanga, ito ay tanda ng “fertility” kung saan, kung kayo ay mag-asawang matagal ng hindi nagkaka-baby, kapag lagi ninyong nakikita ang “walong sanga ng lucky bamboo”, walang duda, magkaka-baby na kayo.

 Paano ang tamang pagamit o pagdidisplay ng lucky bamboo upang lalong tumalab ang bisa at mas mapakinabangan ang suwerteng dala-dala nito? 

Idisplay ang lucky bamboo maaaring sa sala ng inyong bahay, sa’yong silid, sa’yong opisina, sa’yong business site o kung saan mang lugar sigon sa suwerte at magandang kapalarang iyong hinahangad na maganap sa’yo buhay o sa buhay ng iyong pamilya.

Usually o kadalasan mas magiging masuwerte ang lucky bamboo, kung ito ay sisimulan mong idisplay sa panahon ng water signs element ay ito ay sumasapit mula sa ika-20 ng Hunyo hanggang ika-25 ng Hulyo, mula sa ika-20 ng Oktubre hanggang ika-25 ng Nobyembre at mula sa ika-20 ng Pebrero hanggang sa ika-25 ng Marso.  Itapat lamang ang unang pagdidisplay ng lucky charm na bamboo, sa panahong  nasa todong lakas ang liwanag at sobrang bilog ng buwan sa langit.

 TANDAANG “Ang sa sandaling ginamit o pinandisplay mo na ang lucky bamboo sa sala ng inyong bahay o sa inyong silid sa pinakamabisang panahon, ito ay magsisilbing isang mahusay na “agimat na aakit ng suwerte at magandang kapalaran” at lucky charm na ito ay dapat mong ingatan, – na  dapat lamang taglayin ng isang tahanan na ang bawat miyembro ng pamilya ay may malinis na puso  at may puwedeng gamtin sa masama upang hindi mawalan ng bisa, sa halip ito ay dapat lamang na gamitin sa pagawa ng kabutihan.”matuwid na pamumuhay. Ang lucky bamboo na ito bilang pampasuwerte ay hindi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here