Setyembre 24, Kaarawan Horoscope

Libras ipinanganak noong Setyembre 24 ay mga dynamic, artistikong, at subrang-mapagmahal. Taglay ang kaakit-akit na personalidad at katalinuhan, mas kumplikado ang mga ito kaysa pinapakita. Ang kanilang mga propesyonal na tagumpay ay nagbibigay ng maraming emosyonal na kahalayan, ngunit kadalasan ay may mga karanasan bago nila makamit ang satisfaction,  – magaling magdala sa sakit na pinagdadaanan,mula sa personal na relasyon.

Mga Kaibigan at Lovers

Sa kabila ng kanilang alindog, tila mas gusto ng mga tao na panatilihing bahagi ng kanilang pagkatao ang kanilang sarili , natatakot na baka balang-araw ay  ang kanilang mga kaibigan ay magkakaroon ng hindi pagkakaunawaan. Ang buhay pag-ibig ng Setyembre 24 na mga katutubo ay maaaring maging magulo. Kahit tunay silang napasigla, natuklasan nila na ang tunay na pagmamahal ay hindi kailanman tumatakbo nang maayos. Mahirap para sa kanila na magtagtag ng mga patakaran sa relasyon.

Mga Anak at Pamilya

Setyembre 24 naniniwala ang mga tao sa mga tradisyon ng buhay-pamilya. Maaaring lumaki sila sa isang sitwasyon ng pamilya na kulang sa katapatan subalit nanaig ang pagiging  kalmado. Ito ay ang talagang sa kanilang mga interes, gusto nila ang pagkakasundo sa anumang kinakaharap. Sila ay mapagmahal na mga magulang subalit pinananatili nilang malayo ang damdamin nila sa pagitan nila at ng kanilang mga anak.

Kalusugan

Ang mga taong ito ay nahihirapang maging balanse sa anumang bagay, kabilang na ang kanilang mga mga plano sa kalusugan. Hanggat maaari nilang ibuhos ang kanilang mga gawi sa pagkain , mas mahirap upang makuha ng mga ito na nahikayat na mag-ehersisyo. Dahil gusto nilang magmukhang maayos, maaari nilang pilitin ang kanilang sarili na mag-ehersisyo.

Karera at Pananalapi

Setyembre 24 kalalakihan at kababaihan ay ibig ang kagandahan at pagkakasundo at madalas na nalulunod sa mga karera na nagpapahintulot sa kanila na ipahayag ito. Sila ay may isang mahusay na pakikitungo ng creative na talento na maaaring inilapat sa iba’t-ibang mga negosyo tulad ng sining, pagsulat, pagsasayaw, photography,  fashion at disenyo. Sila ay malalakas gumastos na madalas umasa malalaking utang.

Mga Pangarap at Mithiin

Upang makamit ang kanilang mga mithiin, ang kalalakihan at kababaihang isinilang sa petsang ito ay dapat magdala ng kanilang common sence  alinsunod sa kanilang katalinuhan. Ang matanto na hindi nila kayang alisin ang kanilang mga responsibilidad ay ang magpursigi sila na gumuhit ng malawak na mapagkukunan.. Gusto nilang pahalagahan ng mundo ang kanilang mga talento ngunit dapat muna din itong ibibilang  sa kanilang sarili

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here