Setyembre 18, Kaarawan Horoscope

Virgos ipinanganak noong Setyembre 18 ay may mahusay na kontrol sa sarili at gamitin ang kanilang mga enerhiya para sa mahalagang tagumpay. Setyembre 18 na mga  tao ay seryoso at mahiwaga at pinagpatuloy ang kanilang buhay sa tahimik na paroroonan. Nagtitiiwala lamang sila sa mga pinakamalapit sa kanila at

maaaring deritsong sila na itaguyod ang kanilang sarili bilang kaakit-akit, kahit pa eccentric.

Mga Kaibigan at Lovers

Bagama’t tila malamig ang damdamin nila, mahiyain ang kalalakihan at kababaihan. Mas gusto nilang panatilihin ang sarili nilang payo, subalit kapag natuklasan nila ang isang taong mapagkakatiwalaan nila, sila ay subrang matutuwa. Sa pag-ibig, maaari silang magmukhang ilarawan at kaakit-akit. Ito ay isang paraan upang hawakan ang isang bagay sa kanilang sarili sa magreserba hanggang sa mahanap nila ang perpektong tao.

Mga Anak at Pamilya

Setyembre 18 kadalasan ay dumaranas ng kabiguan ang mga tao sa kanilang kabataan, na nagiging sanhi  sa mga ugnayan ng pamilya. Kung minsan ay natatakot

 silang nagiging mga magulang, natatakot na uulitin nila ang gayon ding mga pagkakamali. Kung may mga anak sila, sinisikap nilang magbigay ng dagdag na pagmamahal.

Kalusugan

Setyembre 18 katutubo ay halos natataranta tungkol sa kanilang kalusugan at timbang. Sila ay may posibilidad na sundin ang isang napakahigpit na gawain na kasama ang aerobic ehersisyo at sensitibong pagkain. Ang mga taong ipinanganak sa araw na ito ay may matatakutin na lakas na kailangang maging positibo. Ang libangan na parehong kasiya-siya at  ang magpapahinga ay makakatulong sa kanila. ©PhilippineOne.com  2020

Karera at Pananalapi

Ang mga taong isinilang noong Setyembre 18 ay mas masaya kapag magagawa nila ang kanilang gawain nang sarilinan, nang walang pag-aalinlangan sa isang superbisor. Sila ay may malakas na etika at mabubuting gawi sa trabaho. Kahit na sila ay maaaring magkaroon ng mga problema sa malaking pinansiyal na larawan, sila ay may napaka-maingat na gawi na maaaring humantong sa pinansiyal na seguridad na mas maaga.

Mga Pangarap at Mithiin

Ang mga taong isinilang noong Setyembre 18 ay karaniwang may mga   akademikong mithiin na lumalaganap sa mga plano sa trabaho. Alam nila kung paano badyetin ang kanilang oras at kung paano ilagay ang kanilang intelektuwal at espirituwal na resources sa pagkuha ng gusto nila.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here