Self Breast Exam

305

Ang paggawa ng self breast exam buwan-buwan ay ang Susi upang sabayon at ma-familiarizes ang sarili’ng dib-dib at kagagawan mo’ng mapansin agad kung mayroon ma’ng pagbabago o palatandaan ng breast cancer. Samantalang, hindi ito sapat gawi’ng pam-palit para sa annual mammograms, ang pagsusuri sa sarili’ng dib-dib ay makakatulong sa iyo upang makita ang kahit na ano’ng pagbabago sa sarili.

Ang self breast exam ay napaka-simple lang – ito ang sapat mo’ng gawin;

1) Tumayo ng matuwid, ilagay ang mga kamay sa magkabila’ng beywang, at tingna’ng mabuti ang magkabila’ng dib-dib sa harap ng isa’ng malaki’ng salamin. Dahan-daha’ng tingna’ng kung namumula ba ito, namamaga at nangungunot. Tingna’ng mo rin kung mayroo’ng pagbabago sa nipple mo, kabilang na ang pagkakaroon ng nana o pagkabaliktad ng nipple.

2) Itaas ang dalawa’ng kamay at tingna’ng uli ang magkabila’ng dib-dib kung mayroon ba’ng pagbabago nito.

3) Humiga sa kama o sofa at gamitin ang kana’ng kamay upang damhin ang kaliwa’ng dib-dib kung mayroon ba ito’ng bukol, pagkatapos mo’ng gawin ito ay ganoon din ang gawin mo sa kana’ng dib-dib mo, gamitin ang kaliwa’ng kamay at damhin ang kana’ng dib-dib kung mayroon ba ito’ng bukol. Ang breast tissue ay natural nang mayroo’ng bukol, kaya i-familiarized ang sarili’ng dib-dib kung ano’ng normal o mayroon ba’ng pagbabago dito. Diinan mo ng kaunti ang pagdama sa magkabila’ng dib-dib gamit ang mga daliri at siguraduhin mo’ng natatakpan ang buo’ng dib-dib mo,  mula sa collar bone at hanggang ribs mo.

4) Sa banda’ng huli, ay damhin ang mga bukol habang nakatayo. Karamihan sa mga babae ay ginagawa ito habang sila ay naliligo.

Iila’ng tips sa pagsusuri ng sarili’ng dib-dib

Mas maganda’ng gawin ang pagsusuri sa sarili’ng dib-dib pagdaan ng ila’ng araw matapos ang menstruation period mo at ang pamamaga at pananakit ng dib-dib mo ay nababawasan na. Ang bukol na nauugnay sa breast cancer ay hindi masakit, at matigas pa ito, at kahit hindi ito ang kaso at naka-depende ito kung saan ito banda sa dib-dib mo. Kapag nakakapansin ka na mayroo’ng bukol ay huwag mag-panic dahil karamihan sa mga bukol sa dib-dib ay hindi cancerous. Subalit, siguraduhin mo lang na magpa-konsulta sa isa’ng doctor kapag may napapansin ka’ng bukol o kakaiba sa dib-dib mo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here