Scorpio Monthly Love Horoscope

Ang isipan mo ay mabilis mo lang mqpapalawak para sa mga posibilidad sa buwan na ito, Scorpio, pareho’ng sa personal at sa relasyon mo. Para’ng isa’ng to na nagbukas ng pinto para sa hinaharap at sa nakaraan at handa ka’ng makita kung ano ang mayroon doon! Masyado ka ri’ng bukas upang matuto ng mga bago’ng bagay at ito’y nakakabuti para sa relasyon mo kung mayroon man.

Ang buwan na ito ay makapagbibigay sa iyo ng halo-halo’ng bagay kung ang tungkol sa relasyon at pag-ibig mo ang pag-uusapan. Huwag ka’ng pumasok sa kahit na ano’ng pagtatalo at dapat palage ka’ng magalang sa pakikipag-usap sa iba’ng tap, lalo’ng-lalo na sa mga tao’ng malalapit sa it. Maaari’ng malilito ka sa pag-uugali ng kapareha mo, gayon pa man, ang sitwasyon mo at sa kapareha mo ay maaari’ng mapunta sa romantiko’ng sitwasyon at masaya dahil sa pag-aayos mo sa iilang bagay para sa relasyon niyo.

At sa buwan na ito, single ka man o may ka-relasyon, ay makakaranas ka ng mga bago’ng bagay na nakakatuwa, mga bagay na hindi lang basta-basta pagdating sa pag-ibig. Ang kaunti’ng romansa ay magiging seryoso pagdating ng tama’ng panahon, o pareho’ng nakahanda’ng harapin ang ano ma’ng panganib para sa isa’t-isa. Isa’ng nakakatuwa’ng pagdi-date na mapupunta sa isa’ng espesyal at seryoso’ng relasyon. Kaya, sumabay ka nalang sa agos kaysa paglabanan mo ang mga bagay-bagay Scorpio, at makikita mo ang pagsuko mo’ng ito sa pride mo at may mararating ang relasyon mo kung mayroon man.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here