Scorpio Monthly Horoscope

July 2020-Ang Mars, ay ang planeta ng maapoy na pag-ibig, ay pinapalakas nito ang romance sector ng buhay mo, at halos sa buo’ng buwan na ito ay mag-aapoy ka sa pagnanasa. Upang magkaroon ka ng pag-ibig at maipakita ang sarili’ng assets ay dapat lumabas-labas ka at ikaw ay magninigning na para’ng bituin sa buwan na ito. Ito din ang tama’ng panahon upang lumikha ng isa’ng art o iuugnay ang sarili sa isa’ng gawain, at ipakita mo din sa buo’ng mundo ang ibamo pa’ng katangian Scorpio.

Ang Venus, ay and planeta ng pag-ibig at romance ay umiikot ng paatras sa iyo’ng intimacy sector sa buo’ng buwan na ito, hanggang July 24. Ibig sabihin nito kapag nagka-relasyon kana, ay dapat mo’ng balikan at tingnan ang mga pangangailangan ng isa’ng relasyon upang mapangalagaan ang sarili’ng relasyon niyo ng kapareha mo kung mayroon man. Ang mga single na Scorpio ay muli’ng mauugnay sa mga nakaraang karelasyon nila, kung gusto ba nila’ng makipagbalikan sa dito o nakahanda na sila’ng bitawan ang isa’t-isa habang-buhay. Ang pagpasok ng planeta’ng Venus sa zodiac sign mo ay nakakaapekto sa it dahil mina-maniubra nito ang sector ng pagpapakasal mo. Kapag muli’ng binibisita ng Venus ang nakaraan, ay mauugnay ka rin sa mga tao’ng nagdaan na sa buhay mo.

Para sa mga Scorpio’s ay umaasa kayo sa pagtaas ng sahod niyo sa buwan na ito. At aasahan niyo rin na wala kayo’ng magiging problema sa buo’ng buwan na ito. Ang iba’ng Scorpio’s naman ay makakahanap ng interest sa media opportunities sa panahon na ito. Kahit ano pa’ng mangyayari ay dapat mo’ng bitawan ang ano ma’ng bagay na nagiging sanhi ng problema mo at buksan ang sarili sa bago’ng bagay na darating sa buhay mo.

Standout days: 7, 10, 25

Challenging days: 4, 11, 22

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here