Scorpio Monthly Horoscope (Oct. 2020 )

196

Pera

Kahit ano pa ang magiging sitwasyon mo tungkol sa pananalapi ay huwag ka’ng makuntento sa kasalukuya’ng pinagkikitaan mo. Subuka’ng maghanap ng iba’ng paraan upang mapabuti ang problema mo sa pera. Tayo ay nakatira sa mundo’ng ito kung saan ang lahat ng bagay ay gumagalaw. Marami’ng oportunidad tungkol sa pananalapi ang darating araw-araw ngunit ito’y maglalaho din. Maging maingat ka lang sa lahat ng bagay at sigurado’ng makakahanap ka ng oportunidad na masusunggaban sa buwan na ito. Gayon pa man, ay huwag ka’ng umasa sa iba’ng tao kundi sa sarili mo lang upang mapabuti ang lahat ng bagay sa panahon na ito.

Kalusugan

Maaari ka’ng makaranas ng pagbagsak ng iyo’ng pisikal at psychological vitality na maaari’ng makakaapekto sa personalidad mo hanggang sa makaramdam ka ng pagkawalan ng gana sa lahat ng bagay. Ang subra’ng kapaguran ang una’ng magiging problema sa buhay mo. Ayon sa mga bituin ay kailangan mo’ng magpahinga pa at siguraduhin mo’ng makakabawi ka ng tulog upang maiwasan ang pagkaubos ng nakatago’ng lakas. Pagtuonan din ng pansin ang pagda-diet mo. Kumain lang ng kaunti at balanse’ng pagda-diet.

Trabaho

Kung nagtatrabaho ka sa buwan na ito, ang panahon na ito ay masyado’ng pabor para sa iyo. Marami’ng oportunidad na maaari’ng makapagbago ng sitwasyon mo ang darating sa landas mo sa panahon na ito. Panatilihin ang pagiging masikap mo at panatilihi’ng mataas ang antas ng pagiging magiliw mo sa trabaho. Ang positibo’ng klaagayan ng isipan ay makakagawa ng kalikasan na pabor para sa mga proyekto mo. Dahan-daha’ng pagbutihin ang mga ito at ibigay ang lahat ng makakaya mo upang magampanan ng maayos ang mga misyon na nakatalaga para sa iyo dahil iyan ang kinakailangan mo’ng gawin upang makakaranas ka ng matagumpay na buwan. Ganoon din ang pag-iisip ng matagal kapag ang mga proyekto mo ang lag-uusapan.

Payo’ng Astrolohiya

Huwag hayaan na ang mga kinakatakutan mo at ang galit mo ang makapagpatigil sa iyo para sa hinaharap. Mag-pokus ka sa mga bagay na mayroon ka sa kasalukuyan at salamat sa mga natutunan mo’ng leksiyon mula sa nakaraan lalo’ng-lalo na sà mga kamalia’ng nagawa mo. At kahit ano pa ang mangyari ay alam mo na kung paano makabangon muli. At kapag nagawa mo na ito ay mapapatalas mo pa ang magiging karanasan sa buhay at makikita mo ang sarili mo sa pinaka-maganda’ng sitwasyon sitwasyon, lalo’ng-lalo na sà pagharap sa mga paparating na pagsubok.

Pag-ibig

Ang pag-ibig ay parang isa’ng paglalakbay, mayroo’ng lungkot at saya ganoon din ang pag-ibig. Mayroon ito’ng lakas upang tayo ay makaramdam ng pagiging mesirable. Kaya huwag ka’ng masyado’ng naka-depende sa kapareha mo dahil maaari’ng maiiwan ka’ng may magulo ang buhay.

Compatible Signs: Scorpio, Aries at Taurus ©PhilippineOne.com  2020

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here