Salamat Panginoon – 2

Panginoon,

Tulungan mo akong magkaroon ng kamalayan sa mga pangangailangan sa mga tao sa paligid ko.

Tulungan akong piliin na makinig sa kanila sa halip na sila ay itakwil lamang.

Nais kong maging Iyong mga kamay at paa habang narito ako sa Daigdig.

Tulungan akong maging isang mapagpala sa iba.

Sa Pangalan ni Jesus,

Amen

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here