SAKIT NA TATAGLAYIN NG ISANG TAO, MALALAMAN SA KANIYANG BLOOD TYPE

238

Alam mo na ba kung ano ang blood type mo?

        May walong blood type. Natutukoy ito sa kawalan o sa presensiya ng A o B antigens na mga uri ng molecules, at RH factor na isang klase naman ng protina.

        Ang mga antigens ay nakakaimpluwensiya sa sistema ng ating katawan tulad ng sa daluyan ng blood cell at platelets.

        Samakatuwid, ang blood type ng isang tao ay maaaring maging indicator ng uri ng sakit na kaniyang tataglayin o tinataglay.

        Ang mga taong nagtataglay ng Type A, B, at AB ay may malaking chance na magkaproblema sa puso dahil sa 25 hanggang 30 porsiyentong protein level sa kanilang dugo.

        Problema sa pagbuo ng bata o fertility problem naman ang kadalasang problema ng mga taong may Type O na dugo. Ayon sa isinagang pananaliksik, ang mga tao ito ay may dalawang beses na porsiyentong taas ng lebel ng follicle stimulating hormone (FSH) sa dugo, dahilan upang magkaproblema na makabuo ng bata.

        Memory loss naman o problema sa memorya ang posibleng sapitin ng mga taong may Type AB na dugo. Sila ay may Factor VIII sa dugo, dahilan upang magkaroon ng malaking chance na magkaproblema sa memorya sa pagtanda.

        Ang mga taong may Type A at B+ ay posible namang magkaroon ng type-2 diabetes. Ito ay impluwensiya ng GI microbine na siyang makakaapekto sa pamamaga at sa metabolismo ng glucose sa katawan.

        Malaki ang chance ng mga taong may Type Non-O blood na magkaroon ng gastric cancer dahil H. pylori bacteria na nasa dugo.

        Napakahalaga ng healthy living upang maiwasan ang anumang posibleng karamdaman sa hinaharap.  Prevention is better than cure. Iwasan ang mga maling gawi at kapabayaan upang hindi na ma-activate ang mga nabanggit na sakit na maaaring taglayin depende sa iyong blood type.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here