Sagittarius Monthly Love Horoscope

Ang buwan na ito ay nakakabuti para sa relasyon at pag-ibig mo Sagittarius. Maaari’ng makakaranas ka nv masasaya’ng pangyayari kasama ang mga kaibigan at pamilya mo. At maari din na mapag-usapan ang kaunti’ng salo-salo, para sa pamilya mo sa buwan na ito. Kahit na kailangan mo’ng maging maingat para sa relasyon mo at sa mga miyembro ng pamilya mo, mayroo’ng malinaw na posibilidad na magkakaroon kayo ng matindi’ng pagtatalo ng ama mo. Palagi’ng piliin at panatilihin ang mahina’ng pananalita habang nakikipag-usap sa mga may edad na miyembro ng pamilya mo. Kailangan mo’ng magiging mabait at mapagmahal para sa mga kapatid mo. Kahit na may mangyayari’ng pagtatalo, ay subukan mo pa rin na magpakahinahon. Dapat ka ri’ng maging maingat para sa mga gagamiti’ng salita para sa kapareha mo, lalo’ng-lalo na kung bago pa lang ang relasyon niyo.

Magkakaroon kayo ng masasaya’ng usapan tungkol sa relasyon niyo, Sagittarius at hindi ito agad-agad magbabago. May dalawa’ng sitwasyon ang maaari’ng magkaroon ka sa buwan na ito, maaari’ng tungkol sa damdamin o hindi naman kaya’y tungkol sa problema sa pera. Nakadepende talaga ito kung gaano katibay ang relasyon niyo.

Subukan mo ngayon na mas mapalapit pa sa kapareha mo, at pag-usapan niyo ang tungkol sa nakaraan, tungkol sa pamilya niyo at sa mga sakit na nararamdaman mo. Ang antas ng pagpapalagaya’ng loob na ito ay maipapakita sa pamamagitan ng mga nararamdama’ng sakit at ito’y mas nakakabuti para sa inyo’ng relasyon kahit hindi ito nakakatuwa.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here