Sagittarius Monthly Horoscope, Oktubre 2020

201

Pera

Dapat sundin mo ang pag-ikot ng badyet mo at mag-isip ka muna ng matagal bago ka gumasta. Bigyan ng partikular na pansin ang panig na ito, dahil mayroo’ng pagbabago sa astral conjunction mo at maaari’ng ito’y magdadala sa iyo sa hindi inaasaha’ng paggasta ng pera. Kaya, kung magkakaroon ka ng kakaiba’ng ugali kung tungkol sa pera ang pag-uusapan ay hindi ka mahihirapan sa pagharap sa kahit na ano’ng kagipitan na darating sa landas mo.

Kalusugan

Ang kalusugan mo ngayon ay lubha’ng nakadepende sa kalagayan at pagbalanse ng iyo’ng damdamin. Siguraduhin mo rin na ang buhay pag-ibig mo ay masaya at dapat makakaranas ka ng pagkakuntento sa panig na ito. Ito ay makapagbibigay sa iyo ng lakas na makakatulong sa iyo upang magampanan mo ng maayos ang mga gawain mo. Ganoon din ang pagiging masigla ay makakatulong din sa iyo upang mapalakas ang iyo’ng immune system. Dapat ay regular na mag-ehersisyo dahil ito ay makakatulong sa iyo upang mapalakas ang iyo’ng katawan.

Trabaho

Kung nagtatrabaho ka sa buwan na ito, ang astral conjunction ay makakatulong sa iyo upang malalampasan mo ang ano ma’ng problema sa trabaho mo sa panaho’ng ito at dapat bukas ang isipan mo ukol dito. Panatilihi’ng positibo ang kalagayan ng iyo’ng isipan sa buo’ng buwan na ito at ikaw ay makakaranas ng pagiging kuntento sa trabaho mo ngayon. Dahan-daha’ng magpatuloy sa kung ano man ang ginagawa mo at iwasan ang mga pagsubok na darating sa landas mo. Kung hindi, ay makikita mo ang pagbagsak ng mga ginagawa mo. ©PhilippineOne.com  2020

Payo’ng Astrolohiya

Sa buwan na ito, ay dapat maglaan ka ng panahon para maisa-ayos ang lahat ng bagay upang magiging rin ang lahat ng panig. Ang pagpo-pokus at ang pagsasaayos ng lahat ay ang magiging sentro ng iyo’ng isipan. Ang iilan sa mga ideya na pinagka-abalahan mo ngayon ay ang pumipigil sa iyo sa pag-unlad at sa pagiging totoo’ng ikaw. Dapat mo’ng tanggalin ang mga ideya’ng ito sa iyo’ng isipan dahil hindi ito nakakatulong sa iyo na mapabuti ang kasalukuya’ng sitwasyon mo. Hanapin mo ang mga ito at palitan ng mas positibo’ng ideya na makakasiguro para sa iyo’ng kaligtasan tungkol sa pananalapi at sa iyo’ng damdamin.

Pag-ibig

Ang panahon ng pagdududa tungkol sa kung saan ka tatayo sa buhay ng minamahal mo, o kung saan pupunta ang buhay mo. Magkakaroon ka man ng lakas ng loob upang isatinig ang laman ng iyo’ng isipan ngunit hindi ito sapat. Makipag-usap ka ng maayos sa kapareha mo at pag-uusapan niyo kung ano ang mga gusto nito’ng gawin para sa relasyon niyo.

Compatible Signs: Aries, Leo, Libra at Aquarius

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here