Saan nanggaling ang agimat na AGLA?

Maestro Honorio Ong

Ang tatalakayin natin ngayon ay ang agimat na AGLA na noong sinaunang panahon sa partikular noong Middle Ages ay kadalasang natatagpuan na nakaukit sa tuktok ng singsing ng mga makapangyarihang tao bilang pang-proteksyon sa lahat ng uri ng kapahamakan, disgrasya at panganib. Tingnan ang Larawan 1.

Ano ang ibig sabihin salitang AGLA? 

Ang AGLA ay isang kabbalistic acronym na sa saktong salin ay “ATOH GIBOR LE-OLAM ADONAI”, nangangahulugang “You O Lord, are mighty forever.”

Ngunit para sa British occultist na si Samuel Liddell MacGregor Mathers isa sa kilalang founders ng Hermitic Order of the Golden Dawn, ang salitang AGLA ay nangangahulugang the one first, A the one last the trinity in unity, L the completion of the Great Work.”

Ayon naman kay St. Germain, ang salitang AGLA ay pangalan din mismo ng Diyos na nagligtas kay Lot at sa kanyang pamilya ng gunawin sa pamamagitan ng apoy at asupre ang Sodom at Gomorrah. Kaya ang sinumang magsusuot singsing o kuwintas na may nakamarkang AGLA at bibigkasin ng paulit-ulit ang nasabing mahiwagang salita ay maliligtas sa lahat ng uri ng panganib lalo na sa panganib ng sanhi ng nangangalit at nagaalab na apoy. 

Saan nanggaling ang agimat na AGLA?

Ayon sa tala ng kasaysayan sinasabing ang larawang AGLA na nakaukit sa singsing ay matatagpuan sa antigong aklat na may kaugnayan saAlchemy na isinulat ni  Stephan Michelspacher na may titulong The Mirror of Art and Nature, na inilimbag noong 1615.  Tingnan ang Larawan 2.

Sa nasabing aklat bukod sa salitang AGLA matatagpuan din sa larawan ang pangalan ng Diyos sa salitang German na GOTT, at ang salitang Alpha at Omega, na pininiwalaang ang Alpha at Omega ay siya ring si AGLA.

Kung saan, ang Alpha at ang Omega na siya ring si AGLA ay matatagpuan sa Bibilya, sa Revelation 1:8 na nagsasabing  “I am the Alpha and the Omega,” says the Lord God, “who is, and who was, and who is to come, the Almighty.” Na pininiwalaan din ng mga Kristiyano na ang tinutukoy na ito ay si Jesus mismo, ang simula at ang wakas at bukod sa makapangyarihan ay siya ring tagapaglitas.

Ano ang kapangyarihang taglay ng AGLA?

Pinaniniwalaang ang sinumang gagamit at bibigkas ng salitang AGLA ay maliligtas sa lahat ng uri ng panganib, at magwawagi sa lahat ng uri ng pakikipaglaban. Dahil ang isa pang kahulugan ng salitang AGLA ay “You are mighty forever O Lord, and You are heroic for the World o Lord.”

Pininiwalaang ding ang sinumang gagamit ng pangalang AGLA at bibigkas nito ay makatatanggap ng napakaraming mga pagpapala, tulad ng mga pagpapala na tinanggap ni David at ni Jacob.

Dagdag dito sinasabi ding ang sinumang magsusuot at gagamit ng pangalang AGLA kapag siya ay namatay siya ay muling bubuhayin katulad ng muling pagkabuhay ni Jesus.

Sinasabi ring ang pangalang AGLA ay siya ring si Elohim na ngangahulugang “He is the Power over powers or God of Gods.” Kaya sa sandaling binigkas mo ang salitang AGLA ng paulit-ulit, ang mismong makapangyarihang Diyos ang rektang tutulong at makaririnig sa pagsamo mo at dalangin, tulad din ng sinabi ni Jesus habang siya’y nakapako sa krus, “Eloi, Eloi, lema sabachthani?”

May mga paniniwala ring dahil sa sobrang bisa at galing ng pangalang AGLA, ito rin ay may kakayahang makapagbigay lunas sa halos lahat ng uri ng karamdaman, kung ang telang may langis na ginawa noong Biyernes Santo na minarkahan ng salitang AGLA ay ihahagod, ihahaplos sa sugat o sa bahagi ng katawan na may karamdaman ng 77 beses. 

Paano gagawin upang maging isang agimat?

Iukit lamang ang mismong Larawan 1. sa tuktok ng singsing o kaya’y gawing disenyo ng kuwintas, na maaaring yari sa isang metal, kagaya ng silver, tanso, tingga, pundidong bakal, ginto, o kaya naman ay sa isang bato, isang luad at puwede ring sa tela o kaya ay sa papel, sa balat ng punong kahoy, sa balat o katad ng isang hayop na virgin o hindi pa kumakasta at hindi pa nakakastahan at puwede rin sa telang kulay pula o kaya’y sa telang kulay dilaw na hindi pa nagagamit.

Kailan dapat gawin ng pag-ukit o pagpinta ng AGLA upang maging mabisa?

Ang agimat na AGLA ay dapat lamang gawin mula sa first quarter hanggang sa kabilugan ng buwan sa langit, sa partikular mula sa ika-21 ng Marso hanggang ika-19 ng Abril, mula sa ika-23 ng Hulyo hanggang sa ika-22 ng Agosto at ganoon din sa panahon ng Pasko ng Pagkabuhay o Linggo ng Pagkabuhay ni Jesus. Ito ay dapat gawin sa umaga o madaling araw, habang sumikat ang araw sa silangan.

Paano at saan gagamitin?

Isuot lamang ang ang ginawa mong amulet na AGLA bilang singsing o bilang kuwintas na nakasabit sa iyong leeg. Kung nais mo namang proteksyunan ka sa anumang uri ng karamdaman at kamalasan ang lahat ng miyembro ng inyong pamilya, ang nasabing agimat ay puwede ring ipinta o idikit sa pintuan o kaya’y gate ng iyong bahay.

TANDAANG “Ang pag-ukit na ito, na ginawa mo sa sakto at tamang panahon,  at ang bagay na inukitan mo ng salitang “AGLA”  ay magiging isang “agimat na”. Ingatan mo ito,  – na  dapat lamang taglayin ng isang taong may malinis na puso at may matuwid na pamumuhay. Ang amulet na ito ay hindi puwedeng gamitin sa masama upang hindi mawalan ng bisa, sa halip ito ay dapat lamang na gamitin sa pagawa ng kabutihan.”

 

More Dreams

More Horoscopes

More Palmistry

More Astrology/Pahula

More Pamahiin

More Kapangyarihan

More Chinese Horoscope

More Sikreto

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here