SAAN BAHAGI DAPAT NG BAHAY ILAGAY ANG MGA GAMIT AT KASANGKAPAN NA MAY TUBIG PARA IKAW AY SUWERTIHIN, AYON SA FENG SHUI

476

  Ang Feng shui ay sining ng pag-aayos ng mga gamit at kasangkapan sa tahanan upang i-align ito sa proper Chi.

        Ngayon ay ituturo ko kung saan dapat ilagay ang mga gamit o kasangkapan na may tubig o may kinalaman sa tubig kung mag-aayos ka ng bahay, alinsunod sa prinisipyo ng feng shui.

Ilagay sa kaliwang bahagi ng bahay ang mga bagay na may tubig.

Anumang dekorasyon—gripo man ito, fountain, o kaya ay aquarium, ito ay dapat nakapuwesto sa parteng kaliwa ng pintuan ng bahay.  Ibase ito kung ikaw ay nasa loob ng tahanan at nakaharap ka sa labas. Pinaniniwalaang nagpapatibay ito ng samahan ng mag-asawa at buong mag-anak na rin.

Ang bagay na may kinalaman sa tubig na masusumpungan sa kanang bahagi ay pinaniniwalaang magiging dahilan ng hiwalayan at iba pang marital problems.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here