RITUAL UPANG MAKALAYA SA TRAUMA, FRUSTRATION, HANGUP AT IBA PANG MAPAPAIT NA ALAALA

42

        May mga kaganapan sa ating nakaraan na hindi basta-basta mawawaglit sa ating kamalayan at kaisipan. Patuloy itong bumabagabag at nagmumulto sa ating kasalukuyan.  Ang mga frustrations, hangups, at traumatic experience ay may negatibong epekto sa ating kaisipan, at nakakaapekto sa paraan ng ating pamumuhay sa kasalukuyan.

        Ang ituturo kong magic ritual ay makatutulong upang maputol na ang “sumpa ng kahapon”, at tuluyan ka nang maka-moveon.

Dalawa ang kapakinabangan ng rituwal na ito. Magically ay  iimpluwensiyahan mo ang pagdaloy ng enerhiya at puputulin ang anumang tulay na nagduduktong sa nakaraan sa kasalukuyan. Ito rin ay therapeutic dahil ia-address mo ang lahat ng bumabagabag sa iyong buhay upang magawa mo itong alisin sa iyong kaisipan.

        Sa ritual na ito, kailangan mong ihanda ang mga sumusunod:

1.   metal dishpan (maaaring gamiting substitute ang lata ng biskuwit na malaki ang bunganga)

2.   Uling

3.   kamanyang at insenso (nabibili ito sa palengke kasama ng mga tawas)

4.   Asin

5.   Ribbon o tali na kulay itim (21 sentimetro ang haba)

6.   Gunting

7.   Tatlong puting kandila

8.   Malinis na papel

Umpisahan ang rituwal na ito sa gabi ng lunar eclipse. Ang rituwal ay magtatapos sa susunod na lunar eclipse.

Sa pagsisimula ng rituwal, isulat o itala sa papel ang lahat ng traumatic experience sa iyong nakaraan na nais mong mawala na sa iyong alaala o kamalayan.

        Araw-araw, bago sumikat ang araw, basahin isa-isa ang mga isinulat na karanasan sa papel. Pagkatapos ay pumikit at sa ibulong sa sarili na, “tinatanggap ko ang mga mapapait kong karanasan. Salamat na lang din sa mga aral na natutuhan ko mula sa mga karanasan kong ito. Magiging malaya na ako sa mula sa bangungot ng nakaraan. Magiging malaya na ako. Magiging malaya na ako.”

        Ituloy lamang ang pagbabasa ng mga nakasulat sa papel at pag-usal ng affirmation na aking sinabi hanggang sa sumapit ang susunod na lunar eclipse.

        Sa gabi ng susunod na lunar eclipse ay saka mo gaganapin ang huling bahagi ng rituwal.

        Humanap ng tahimik na lugar na walang makagagambala  o makakakita sa iyo. Maaari itong gawin sa kuwarto, o kaya ay sa labas ng bahay.

        Ibudbod ang asin nang pabilog sa iyo. Itulis rin nang pabilog ang kandila. Ikaw ay dapat na nasa loob ng bilog.

        Pagbagahin ang uling na nasa metal dish pan, o nasa lata ng biskuwit. Kapag nagbabaga na ang uling ay saka ibuhos dito ang kamanyang at insenso.

         Pumikit at huminga ng malalim. I-relax ang sarili. Pakiramdaman ang presensiya sa paligid. Hayaang balutin ka ng usok mula sa insenso at kamanyang.

        Kapag komportable at naka-relax ka na, kunin mo ang black ribbon. Ibuhol ang dulo ng ribbon sa kaliwa. Ito ang sumisimbolo sa iyong nakaraan. Pagkatapos ay ibuhol rin ang dulo ng ribbon sa kanan. Ito naman ang sisimbolo sa iyong hinaharap o future.

        Pagkatapos ay huminga ng malalim at umusal ng sariling panalangin. Hilingin sa universe ang gabay upang palayain ka na sa mapait na karanasan at mga alaala.

        Gupitin ang ribbon sa gitna. Ito ay simbolikong pagputol mo sa iyong nakaraan.

        Kunin ang papel kung saan mo itinala ang lahat ng mapapait na karanasan mo sa nakaraan. Itapon mo ang papel sa nagbabagang uling. Panoorin itong matupok.

        Tapos na ang iyong rituwal. Itapon sa dumadaloy na tubig, o kaya ay i-flush sa toilet bowl ang abo ng papel. Ibaon ang ribbon sa lupa.

        Ikaw ay malaya na mula sa bangungot ng kahapon.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here