RITUAL PARA DUMATING NA SI SOULMATE

438

“Ang nakakatuluyan ba natin ay soulmate na natin?”

        Ang sagot: ang soulmate ay maaaring maging kapareha natin sa buhay—ngunit, maaari ring hindi.

******

Soulmate vs. Twin flames

Ayon sa great American psychic and prophet na si Edgar Cayce, ang soulmate ay kabiyak ng iyong kaluluwa na tutulong sa iyo sa pagtahak mo sa lifetime na ito.

Malaki ang pinagkaiba ng “kaluluwa” (soul) sa “espiritu” (spirit). Ang espiritu ang siyang essence ng buhay. Ang kaluluwa, sa kabilang banda, ay ang mga ideolohiya, kaisipan, paniniwala, personalidad, at karakter na taglay ng isang tao habang siya ay nabubuhay sa mundong ito. Samakatuwid, sa sandaling mamatay ang ating katawang lupa, kasama nitong mamamatay ang ating “kaluluwa”. Ngunit, ang ating espiritu ay mananatiling umiiral sapagkat ito ay “buhay” na mula sa Eternal One. Ang twin flames, o tinatawag ding “kambal espiritu”, ay literal na nangangahulugang “kabiyak ng ating espiritu. Ito ay liwanag mula sa “Omnipotent One” o kilala o tinatawag natin sa mundo bilang “Deus” o Diyos. Ang bawat butil ng liwanag ay katumbas ng isang espiritu o “buhay”. Ang isang butil ng liwanag ay maaaring mahati sa dalawa. Kaya literal na ang “kabiyak ng ating espiritu” ay nahiwalay sa atin.

Ang soulmates ay kadalasang naa-associate sa romance o love. Ngunit, sa totoo, sa bawat pag-iral natin sa mundong ito bilang tao, maaari tayong makasumpong o makatagpo ng maraming “soulmate” na siyang makatutulong sa paglago ng ating espiritualidad. Sila ay maaaring kadugo natin o kaibigan. Ang pagiging isa ninyo sa ideolohiya, paniniwala, at iba pa ay malinaw na indikasyon na soulmate mo ang isang tao. Sa kabilang banda, kasing hirap ng paghahanap ng karayom sa bunton ng dayami ang pagkakataong mahanap mo ang iyong “twin flames”. Sa sandaling matagpuan mo na ang iyong “twin flames”, ang iyong espiritualidad ay mabubuo at makakasumpong ka ng kaliwanagan o enlightenment sa piling ng taong iyon. Ang iyong “twin flame” ay darating sa iyo sa tamang panahon, sa tamang lugar, at sa tamang life time o pag-iral mo sa mundong ibabaw.

****

Soulmate Recognition

        Hindi madaling mahanap ang iyong soulmate o twinflames. Siya ay kusang darating sa iyo sa tamang panahon at pagkakataon.

        May pagkakataon pa na maaaring hindi mo ma-encounter ang iyong soulmate o twinflames sa lifetime mo na ito. Ngunit, ito ay tiyak na may dahilan—maaaring hindi pa siya nagri-reincarnate, o maaaring hindi pa talaga napapanahon.

        Sa sandaling dumating na ang iyong soulmate, kaagad itong makikilala o mari-recognize ng iyong kaluluwa o soul level.

******

Soulmate Invocation Prayer

        Ang panalanging ibibigay ko sa inyo ay mula kay Jaime T. Licauco, Ph. D., ng Inner Mind Development Institute. Ito ay aking natutuhan sa pag-attend ko sa kaniyang seminar tungkol sa “Soulmates, Karma, And Reincarnation” noong 2015.

Short Version:

        “Lord, send me that one whom I can love and help and who can love and help me.”

Longer Version:

        “Lord, guide me that I may find that one to whom I can be of the most service as he seeks to find his path back to thee; and the one who can best help me to do the same.”

        Upang maging epektibo ang panalangin, mahalagang i-programa ninyo ang inyong kamalayan at isipan tungkol sa inyong goal na makilala na ang iyong soulmate. Pumili lamang ng alin sa dalawa—short or long version. Ang panalanging ito ay dadasalin ninyo araw-araw, sa parehong oras. Walang eksaktong araw at oras kung kailan ninyo puwedeng simulan. Maaari kayong magsimula sa araw at oras na kumbinyente sa inyo. Habang kayo ay nananalangin, sabihin ninyo sa inyong subsconsious at Alpha Level ang inyong nais at hangarin. I-describe din ninyo ang itsura at mga karakter ng inyong ideal soulmate. Be specific.  Gawing malinaw ang lahat.  Sabihin din ninyo ang petsa, araw, o oras kung kailan ninyo gustong dumating at makilala ang inyong soulmate. Panatilihin ang hindi natitinag na pananampalataya, at asahan ninyo na hindi maglalaon at makikilala na ninyo ang inyong soulmate.

        Muli ay aking ipinapaalala sa inyo, ang soulmate ay hindi lamang limitado sa romantic aspect. Ang soulmate ninyo ay maaaring dumating sa anyo ng isang kaibigan, o mentor. Kung kayo ay may asawa na, ang hilingin ninyong soulmate ay iyong makatutulong sa paglago ng inyong espiritualidad, at hindi patungkol sa romantic aspect, upang ang soulmate encounter ninyo ay hindi mauwi sa karmic debt and connection.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here