REINCARNATION, TOTOO NGA BA?

801

Bahagi na ng buhay-Kristiyano ang Bibliya. Ang “Banal na Aklat” na ito ang nagsisilbing pundasyon ng Simbahan.

Ngunit, alam ba ninyo na ang Bibliya na alam natin ay napakalayo sa orihinal na itsura nito bago ang pagsasalin nito sa wikang Ingles mula Latin noong 1611? Katunayan, maraming Aklat mula sa orihinal na bersiyon ang inalis at hindi na mababasa ngayon sa modern version ng ating Bible.

HESUS O YAHASHUA?

Sinasabi ng ilang historians na maraming butas ang Bibliya, partikular na ang Old at New Testaments. Kung magiging mapanuri lamang, mapapansin na maraming conflicting information sa mga tala sa Bibliya.

Ilan sa kontrobersiyang makikita sa ginawang pagsasalin ng Bibliya ay ang pronunciation ng pangalan ni JESUS. Sa Unang Edisyon, makikita na ang pagbaybay o spelling ng pangalan ni JESUS ay IESUS, at ito ay binibigkas bilang “YAHASHUA”. Kaya nakapagtataka kung saang lupalop o kamay Diyos nanggaling ang pronoun cation na “Hesus (Jesus)”?

NASAAN ANG REINCARNATION SA BIBLIYA?

Hindi bahagi ng Christian at Catholic teaching ang ideya ng reincarnation o muling pagkabuhay ng espiritu sa bagong katawang-lupa. Ano nga ba ang konsepto ng reincarnation? Para sa kompletong babasahin tungkol sa Reincarnation, i-click lamang ang link: https://philippineone.com/ang-katotohanan-tungkol-sa-reincarnation-karma-soulmate-at-twin-flames-22/

Ngunit, mahalagang ikonsidera ang ilang pahiwatig sa kasaysaysan, at maging sa Bibliya, na nagsasabing bahagi ng paniniwala ng mga sinaunang Kristiyano ang ideya ng reincarnation. Ito ay sa pagitan ng 0 AD-500 A.D., panahon kung saan ang mga kuwento tungkol sa buhay ni Kristo ay kinakalap na ng Simbahan upang gumawa ng isang buong Aklat ng mga Salita o Bibliya.

Inisa-isa ni Rev. Leslie D. Weatherhead ang ilang tala o berso sa bibliya na may pahiwatig tungkol sa reincarnation: Job 1, 21/ Mat 2, 14/ Mark 9, at 13/ John 9, 2.

Ngunit, bakit nga ba hindi na mababasa ngayon sa Bibliya ang tungkol sa reincarnation?

ANG DEAD SEA SCROLLS AT NAZARENES

Matapos matuklasan ang Dead Sea Scrolls at Nazarenes, napatunayan ng mga scholars na bahagi ng paniniwala ng mga Gnostic Christians ang reincarnation. Noong panahong iyon, ang katawagang “Gnostics” ay hindi pa uso. Sila ang mga uri ng Christians na sumusunod sa mensahe ni Kristo, at isa sa sinusunod nilang paniniwala ay ang tungkol sa reincarnation. Hindi naglaon, pinuksa ng Christian Church ang Gnostic Christians, kasama na ang kanilang mga aral at katuruan.

Opisyal na inalis ang reincarnation sa Christian doctrine noong Fifth ecumenical Council (AD 553), o kilala sa tawag na Second Council of Constantinople. Ang konseho ay binuo nina Emperor Justinian at Empress Theodora upang suriin at pagdesisyunan kung ano-anong mga Aral at Kasulatan ang “katanggap-tanggap” na ibilang sa Christian beliefs and practices. Nagpalabas ang konseho ng List of Decrees, na siyang humatol sa katapusan ng konsepto ng reincarnation.

Malinaw na sinabi sa atas na: “ang sinumang maniwala sa muling pag-iral ng kaluluwa at mangaral ng tungkol sa reincarnation ay ituturing bilang eskolmulgado (excommunicated)”.

PAHULING SALITA

Tunay na maraming butas ang Bibliya. Katunayan, masasabi ko ngang mas accurate pa ang mga cook book at Harry Potter Books kaysa Bibliya. Kaya nagtataka ako sa mga Born Again Christians na ang hilig makipagdebate sa Bibliya. Sinasabi nila na ang Bibliya ang Kaligtasan. Hindi ba sila nagbabasa ng History? Paano magiging kaligtasan ang isang libro na sa una pa lamang ay marami nang inconsistences?

Hindi naman maiaalis ang katotohanan na marami namang tala sa Bibliya ang makapagtuturo ng wastong asal at pagpapakatao. Ngunit, para makipagdebate ka at makaipagtalo tungkol sa kung sino ang mas may maraming alam tungkol sa Bibliya ay isang malaking kalokohan.

Ito ang punto: kung sinuman ang gustong mangaral ng Bibliya ay mag-aral din muna ng Science at History. Sa Bibliya ay maraming naliligaw at maraming nako-kondena dahil sa mali-maling pagsasalin nito.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here