Psychic reading sa pamamagitan ng Numerology

Ang Numerology ay gumagamit ng lenggawahe ng mga numero at ang kanilang divine connection sa spiritual realm. Ang mga numero ay nagtataglay din ng pagkakaugnay at konektado sa divine at spiritual realm. Ang psychic reading sa pamamagitan ng numero ay makakapagsabi din tungkol sa mga important ng bagay katulad ng relasyon, personalidad, lovelife at ang destiny ng isang tao.

Ang Numerology ay gumagamit ng 9 na numero mula 1 hanggang 9, ang numero  0 ay parte na rin ng pagbabasa pero nagbibigay ito ng maraming kahulugan. ©PhilippineOne.com

Ayon sa paniniwala ng numerology ay ang ating mga kaluluwa ay pinili ang araw ng ating kapanganakan natin upang makapili sila ng maayos para sa makaparis ng isang tao habang-buhay. Ang paniniwalang ito ng numerology ay ginagawa na simula pa sa sina-unang panahon.

Subukang palitan ang pangalan mo ng mga numero

1    2    3    4    5    6    7    8    9

A    B    C    D    E   F    G    H   I

J    K    L    M    N   O   P    Q    R

S    T    U    V    W    X   Y    Z

Ang pagbabasa ng mga numero sa Numerology

Ang kategorya sa mga pinagdadaanan ng buhay natin ay ginagamitan ng siyam na numero sa numerology upang makapagbigay-alam tungkol sa hinaharap ng isang tao. Kada numero ay nagtataglay ng ibay-ibang kahulugan na pwedeng makapagbigay ng direktang kaalaman.

Ang numero 0. Ay hindi ginagamit para sa mga predictions pero ito ay may taglay na kahulugan ng numerology. Ito ay may taglay ng lahat ng tanong at sagot, lahat ng pagsisimula at pagtatapos na parang perpektong mundo ng mga posibilidad. ©PhilippineOne.com

Ang numero 1. Ay nagbibigay ng kalidad para sa isang leader, ang taong may kaugnayan sa numerong ito ay magkakaroon ng charismatic at personalidad ng isang pinuno. Ang pagiging depende nito sa ibang tao tungkol sa relasyon ay masyadong mahirap para sa taong ito.

Ang numero 2. Ay nagbibigay ng kalidad, katiwasayan at o stable sa ka hit ano many bahay, ang taong nauugnay sa numerong ito ay isang friendly, romantiko, at masakripisyo para sa sarili. May taglay din itong magaling sa pakikipag-teamwork. ©PhilippineOne.com

Ang numero 3. Ay nagbibigay ng kalidad sa teamwork at socialite, ang taong  nauugnay sa numerong ito ay isang mapaglaro at masayahin.

Ang numero 4. Ay nagbibigay ng kalidad ng pagplano at pagbubuo ng isang grupo, ang taong nauugnay sa numerong ito ay may abilidad na tingnan o tumingin sa malaking posibilidad o may future.

Ang numero 5. Ay nagbibigay ng kalidad ng pagiging libre sa lahat ng bagay, iyong tipong palageg may freedom, ang taong nauugnay sa numerong ito ay may oportunidad na makapag-biyahe at makakilos ng walang kahirap-hirap.

Ang numero 6. Ay may kalidad ng pagiging mapagmahal, at may pakialam sa buhay, ang taong nauugnay sa numerong ito ay isang maalalahanin at magkakaroon ng masaya at pang-matagalan na relasyon. ©PhilippineOne.com

Ang numero 7. Ay kilala sa pagiging reasonable ng pag-iisip nito, ang taong nauugnay sa numerong ito ay magkakaroon ng praktikal na buhay. Mag-eenjoy din ito sa mga usaping pang-matalino, at philosophical discussions.

Ang numero 8. Ay may kalidad sa pagiging may rason para sa lahat ng bagay, ang taong nauugnay sa numerong ito ay walang problema sa pera. Sila ay palaging nag-aanalisa sa lahat ng bagay at sila ay matalino.

Ang numero 9. Ay may kalidad sa pagiging matulungin sa kapwa, ang taong nauugnay sa numerong ito ay magkakaroon ng interest tungkol sa spiritual para tumulong sa mga tao.

We add copyright messages throughout our articles due to the incredible amount of copyright fraud and theft performed by competing Facebook pages.  Thanks for understanding