Pisces Monthly Horoscope, Agosto 2020

Pera

Kahit ano pa ang magiging sitwasyon mo tungkol sa pananalapi,  ay huwag ka’ng makuntento sa iyo’ng kasalukuya’ng pinagkakakitaan. Subukan mo’ng maghanap ng iba’ng paraan upang mapabuti ang iyo’ng pananalapi. Tayo ay namumuhay sa mundo’ng ito na ang lahat ay gumagalaw ng wala’ng katapusan. Marami’ng pagkakataon tungkol sa pananalapi ang daratig at agad-agad din na mawala araw-araw. Maging maingat ag sigurado’ng ikaw ay makakahanap ng maganda’ng pagkakataon susunggaban sa buwan na ito. Ang mga bituin ay talaga’ng pabor sa iyo sa panig na ito. Gayon pa man,  ay huwag ka’ng umasa sa iba’ng tao ngunit sa iyo’ng sarili lang upang mapabuti ang mga bagay-bagay sa panahon na ito.

Kalusugan

Makakaranas ka ng pagbagsak ng iyo’ng physical at psychological vitality na maaari’ng magkaroon ng impact sa iyo’ng pagkatao at makakaranas ng pagbabago sa iilang bagay. Ang subra’nv kapaguran ay maaari’ng makakaapekto sa buhay mo. At isa pa,  ayon sa mga bituin ay dapat ka pa’ng magpahinga at siguraduhin mo na magkaroon ka ng tama’ng pagtulog. Pagtuonan din ng pansin ang pagda-diet mo.

Trabaho

Kung nagtatrabaho ka sa buwan na ito, ang panahon na ito ay pabor para sa iyo. May pagkakataon ang darating para sa sitwasyon mo. Dapat palagi ka’ng magsisikap at panatilihin ang sobra’ng kasiglahan. Ang positibo’ng kalagayan ng pag-iisip ay makakagawa ng kalikasan na nababagay sa mga proyekto mo. At subukan mo rin na mag-isip ng matagal kung ang tugkol sa mga proyekto mo ang pag-uusapan.

Payo’ng Astrolohiya

Huwag hayaan ang mga bagay na kinakatakutan mo o ang pagdadalamhati mo na makapagpatigil sa iyo para sa hinaharap. Mag-pokus sa pagpapatibay sa paggawa ng matibay na pasasalamat para sa leksiyon na maaari mo’ng matututunan mula sa nakaraan at lalo’ng-lalo na sa mga kamalia’ng nagawa. At kahit ano man ang mangyari ay dapat makakahanap ka ng paraan upang makabawi. Kapag nagawa mo na ito ay mapapatalas mo ang karanasan sa buhay at makikita mo ang sarili na nasa pinaka-maganda’ng sitwasyon upang harapin ang mga paparating na pagsubok. Huwag mo’ng pilitin na makamit ang hindi mo kaya’ng makamit sa buhay. Sa halip,  ay piliin ang mga karaniwa’ng bagay.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here