PhilippineOne Solo Dance Contest

0
783

EXAMPLES OF ROYALTY FREE MUSIC AT BOTTOM OF THIS PAGE

English follows Tagalog:

Prizes:

1st – 5000 PHP

2nd – 3000 PHP

3rd – 1500 PHP

Additional money prizes may be added depending on participation

Ang PhilippineOne ay mag-uumpisa na pong tumanggap ng mga videos bilang entry para sa ating PALIGSAHAN NG SAYAW. Ang Paligsahang ito ay para sa mga Filipino na may kategoryang SOLO. Ipadala po  ang inyong video sa info@philippineone.com o maaari nyo rin itong ipost sa inyong facebook page. Mangyari po lamang na bigyan nyo kami ng pahintulot sa pamamagitan ng email na nakasulat sa itaas, upang makopya namin ang inyong video. Ipaaalam po namin sa inyo kapag na-save na ang inyong video at sa oras na ito ay ma-save na,kailangan nyo na po itong burahin sa inyong facebook page. Pwede nyo rin po itong ipost sa Filipino’s best FB page or group, kailangan nyo lang pong ipaalam sa sinumang admins o may-ari ng page kalakip ang inyong email address upang makopya namin agad at mabura. Kung ang inyong video ay tatagal lamang ng dalawang minuto, mas mabuti kung ito ay ipapadala nyo na lang sa info@philippineone.com.

PATAKARAN SA PAGSALI;

1.HUWAG GUMAMIT NG COPYRIGHTED NA KANTA.

Hindi tatanggapin ang mga video na gumamit ng copyrighted na kanta tulad ng mga kanta ni Rhianna at ng iba pang sikat. Mayroon pong libo-libong royalty-free na kanta at ito ay matatagpuan sa you tube. Marami po kayong pagpipilian tulad ng EDM, Hip Hop, Classical,Pop at marami pang iba.

2.Kung ikaw ay 17 pababa, kailangan mong isama sa isesend mong video ang permiso ng iyong magulang o guardian. Ilakip lamang ang kanyang email.

3.Ang inyong video ay dapat lumagpas ng isang minuto subalit hindi lalagpas ng dalawang minuto at dalawampung segundo.

4.Sa pagse-send nyo sa amin ng inyong dance video, ang ibig sabihin ay pinahihintulutan nyo kaming i-post ang inyong video sa PhiippineOne You Tube Channel.

5.Ang malalaswang video ay hindi tatanggapin.

6.Hindi pinahihintulutan ang paggamit ng hindi magagandang salita.

7.Hindi pinapayagan ang paglalagay ng subtitle sa video.

8.Maaari ninyong ipasa ang video simula sa FEBRUARY 15.

 Ito ay hindi muna ipopost hanggang MARCH 1.  

Maaari kayong magpasa hanggang sa MARCH 31.

Ang FINAL TEN ay i-aanunsyo sa APRIL 15.

 At ang mga mananalo ay ipaaalam naman sa MAY 1,2019.

Ang maagang pagpasa ng video ay maaaring maging benepisyo dahil 20% ng botohan ay manggagaling sa dami ng nakapanood.

9.Ang You Tube ay may IP Sensor. Ang mga views na manggagaling lamang sa iisang IP address ay tatanggalin kaya iwasan ang mandaya.

10.Ang pagdislikes sa video ng ibang kalahok ay hindi makakaapekto sa kanya at hindi rin makakatulong sa iyo. Ito ay pagiging isip bata lamang.

11.Anuman ang mapagpasyahan ng mga hurado, ito ay final na at walang makapagbabago.

CRITERIA NG MGA HURADO

1.Originality 10%

2.Mahusay na pagkakagawa ng video 20%

3.Choreography 20%

4.Husay at presensya sa pagsasayaw 30%

5.You tube views 20%

PhilippineOne is now accepting submissions for our dance contest, A Filipino Dancer.  This contest is for solo dance videos only. 

You can send your videos to info@philippineone.com;  or you can post them on your Facebook page and give us permission via email (same as above) to copy them.  Once we copy your dance video, we will let you know and you must then remove your video from Facebook.   You can also post your video on the Facebook page, Filipino’s Best but PM the page owners with your email address.  We will copy the video and remove soon after.  If your videos are under two minutes you should have no problem emailing them to info@philippineone.com    Before you submit your video, it is entirely necessary to read our contest rules (below).

Your videos will be judged by the following:

Originality: 10 percent

Video Creativity:  20 percent

Choreography and Style:  20 percent

Entertainment, Energy and Personality:  30 percent

YouTube views: 20 percent

The judges in the first round will not be the same judges in the Top Ten round.

Rules

 1.  The very first rule is the most important.  Do not use copyrighted music.  That means, if you send us a dance video with Rhianna singing in the background (or any song that is copyrighted) your video will be rejected.  There are thousands of Royalty-free (no copyright) songs on YouTube.  Seriously, thousands of EDM, Hip Hop, Classical, Pop and more.  We cannot post your video on YT if you use a copyrighted song.  We have examples of Royalty-free songs here.  The music in your video is there for you to follow a beat or to mimic a beat. 
 2. If you are under the age of 18, you can enter the contest with parental (guardian) permission. Include your guardians’ email in your email submission 
 3. Your video must be over one minute and no longer than two minutes and twenty seconds
 4. By sending us your dance video submission, you are allowing PhilippineOne to post your video on the PhilippineOne YouTube Channel
 5. Overtly sexual videos will be rejected
 6. No swearing of any kind
 7. No subtitles allowed on videos
 8. Videos may be submitted starting Feb 15th but will not be posted until March 1st.  Video entries must be received before March 31st.  Final Ten (or possible more) contestants will be announced on April 15th.  Winners will be announced on May 1st 2019.   Early submission could be beneficial since 20 percent of voting is dependent on YT views.
 9. YouTube has IP sensors and will delete excessive views coming from the same IP address.  Do not cheat on views.
 10. YT dislikes do not count and will not be acknowledged so disliking another contestant’s video is worthless and childish.
 11. The judges’ choices are final; there will be no recounts.

If you are unsure of what “copyrighted” means then follow this:

a) If you heard it on the radio, it’s copyrighted

b) If you heard it in a movie, it’s copyrighted

c) If you heard someone sing it in a Karaoke bar, it’s copyrighted The following links are examples of No Copyrights music on YouTube. 

You can find your own beat simply by searching on YT with the key words of Royalty Free music or No Copyright music and then add the type of music genre you want.  Example:  Royalty Free hip hop music

EDM

POP

Hip Hop

t

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here