Paraan para Tiyakin na Hindi Papasukin ng Multo ang iyong Tahanan

  1. Tiyakin mong maliwanag at maaliwalas ang iyong paligid – Ang mga tinagurian kasing ‘hungry ghost’ ay ‘yung mga kaluluwa na nababalutan ng lungkot, hinanakit at galit kaya mas gusto nilang manatili sila sa dilim. Hindi rin nila gusto ang maiingay na lugar kaya kung masaya ang pamilya ninyo para sila makakaramdam ng panghihina
  1. Huwag kang gagalaw ng anumang bagay sa paligid mo – Tulad nga ng nagawa kong sabihin sa mga nauna kong artikulo, mas maiging magpalipas ka muna ng buwan ng Agosto bago mo gawin ang mga plano mo.
  1. Gumamit ka ng asin – Ang paglalagay ng asin sa inyong bahay o mas maigi sa bawat sulok ng inyong bahay ay makakatulong para makapagtaboy ka ng masamang esirito at pasukin ng suwerte ang iyong tahanan.
  1. Mag-alay ka ng pagkain – Para makasiguro ka na hindi ka gagambalain ng masasamang espirito ay alayan mo sila ng pagkain. Marahil, iyon ang paraan ng pagtanaw nila ng utang na loob sa’yo. Kaya, kailangan mo ring magpakabuti para hindi ka matalo ng masasamang kaluluwa na naglipana.
  1. Mag-alaga ka ng hayop – Ang aso at pusa kasi ay nakakatulong para ikaw ay protektahan sa masasamang nilalang na ito. Kaya kailangan ay maging mabait ka sa mga hayop para hindi sila magdalawang isip na protektahan ka.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here