Paraan para Mapaibig ang Babaeng Scorpio

Kapag may babae kang nagustuhan, alamin mo muna kung ano ang kanyang kaarawan. Sa pamamagitan noon ay malalaman na niyang interesado ka sa kanya at malalaman mo pa kung paano ka makikitungo sa kanya. Kung ang babaeng nagustuhan mo ay ipinanganak ng October 24 hanggang November 21 ay naririto ang Paraan para Mapaibig ang Babaeng Scorpio

Ang mga babaeng Scorpio ay hindi basta, basta bumibigay. Pakatandaan mo ‘yan kung talagang seryoso kang siya ay mapaibig, kaya huwag na huwag kang magbibiro ng tungkol sa kamanyakan kung ayaw mong iwasan ka na lang niya. Mas gusto ng babaing Scorpio na kunin mo muna ang kanyang lubos na pagtitiwala bago niya ibigay sa’yo ang kanyang matamis na oo. Dagdag tip pa pala, ang babaing Scorpio ay sobrang mausisa kaya nararapat lang na sagutin mo ng buong katapatan ang mga itinatanong niya sa’yo para magawa ka niyang respetuhin.

.

Kaya, kailangan mong matutong maghintay at ibayong pasensiya ang kakailanganin mo kung talagang seryoso ka sa damdamin mo para sa babaeng Scorpio, huwag na huwag kang maipapakita ng pagkainip habang kasama siya.Kailangan mong pakinggan ang kanyang sinasabi habang siya ay nagsasalita. Kapag nagawa mo iyon, malamang, pati ang puso niya ay makuha mo na rin.

Kung magagawa mo siyang mapaibig, asahan mo na ibibigay din niya sa’yo ang buo niyang katapatan at lahat ng kaya niyang ibigay ay ipagkakaloob niya sa’yo. Ganoon magmahal ang babaeng Scorpio. Basta, huwag na huwag mo siyang lolokohin dahil ang babaeng Scorpio ay hindi madaling magpatawad lalo na ang lumimot.

O, babaing Scorpio ba ang mahal mo?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here