Para sa mga Batang Matitigas ang Ulo

Marami sa mga bata ngayon ay hindi na marunong sumunod sa sinasabi ng kanilang mga magulang. Karamihan sa kanila ay sinusunod na lamang ang kanilang gusto at binabalewala ang paalala ng matatanda. Hayun tuloy, madalas sila ay napapahamak. Kahit naman maituturing na may kasalanan ang mga bata, ang pinakasisi ay nasa balikat pa rin ng mga magulang dahil dapat ay dinidisiplina nila ang kanilang mga anak para hindi sila mapahamak at makaperhuwisyo.

Nang bata ako ay hindi naako pwedng lumabas ng bahay kapag sumapit na ang dilim. Kahit pa sabihin mong maglalaro ka lang sandali ay hindi na rin ako papayagan. Ang dahilan ay may mga nilalang na sa dilim na naglilipana. Alam kasi nilang pagsapit ng gabi ay oras na ng tulog ng mga tao kaya doon na sila lumalabas.

Kaya, kung ang anak mo ay may katigasan ang ulo at pipilitin pa ring maglaro sa gabi, ihanda mo na ang sarili mo sa kapahamakan na maaaring mangyari sa kanila. Kapag kasi nakasagi sila ng nilalang sa dilim ay siguradong sila ay mapaparusahan. Pupuwdeng sila ay magkaroon ng sakit na hindi kayang maipaliwanag ng doktor o kaya naman magkaroon sila ng pantal-pantal.

Kung ganito ang mangyayari sa’yong anak, makabubuting tumawag ka na agad ng albularyo dahil sila ang makakatulong sa’yo upang mapatawad ng mga nilalang sa dilim ang iyong mga anak. Kakailanganin mo siyempreng mag-alay ng puting manok at kailangan mong mangako na hinding-hindi mo na paglalaruin sa gabi ang iyog anak.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here