PARA SA MAGANDANG KITA: MGA PAMPASUWERTENG BAGAY PARA SA NEGOSYO

405

Hitik ang feng shui sa mga simbolo ng kasaganaan na maaari mong gamitin upang suwertihin ang inyong negosyo.

Narito ang ilan sa mga wealth symbols para sa negosyo upang pumasok ang magandang kita.

1.   Amethyst money tree. Maliban sa ito ay pampasuwerte sa negosyo, naghahatid rin ito ng harmony o pagkakasunduan sa pagitan ng bawat empleyado at may-ari ng negosyo. Ilagay lang ang amethyst tree sa iyong lamesa, o sa mismong counter.

2.   Money frog or three-legged toad. Itinuturing ito bilang “most lucky symbol for money-making.” Nakatatawag rin ito ng mga customers. Ilagay lang ito sa iyong working table o sa mismong counter, o sa ibabaw ng cash register.

3.   Three coins tied with red ribbon. Isabit lamang ito sa main entrance ng inyong establishment upang gumulong ang suwerte at maraming kita.

4.   Wind chimes. Ang tunog nito ay katumbas ng tagingting ng mga barya. Magsabit nito sa pinaka-main entrance ng inyong establishment upang patuloy na pumasok ang magandang kita.

Note: Mabibili sa Chinatown ang mga nabanggit na wealth symbols. Tiyakin lang na sa legit feng shui stores kayo bumili upang tiyak na activated ang mga ito at tama ang pagkaka-disenyo o pagkakagawa.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here