Para sa Mabuting Pakikipagkaibigan, Ikaw Mismo ay Maging Mabuting Kaibigan

153

Ang pagkakaroon ng bagong kaibigan ay isa lamang simula ng iyong paglalakbay. Ang pakikipagkaibigan ay kailangan ng panahon at oras upang ito ay ma-cultivate at mas mahabang panahon upang ito ay lumalim, kaya napakahalaga at kailangang alagaan at mahalin ang iyong bagong koneksyon – ang iyong kaibigan.

Narito ang ilang sa pamamaraan kung paanong aalagaan at mamahalin ang natagpuang pakikipagkaibigan…

Maging kaibigan na nais mong magkaroon.

Pakitunguhan ang iyong kaibigan kung paanong nais mong pakitunguhan ka nila. Maging totoo sa sarili, mapagkakatiwalaan at handang magbahagi ng iyong sarili at oras para sa inyong pakikipagkaibigan.

Maging mabuting tagapakinig.

Maging handa na makinig at suportahan ang mga kaibigan tulad ng nais mong makinig at sumuporta sila sa iyo. Bigyan ng lugar ang iyong kaibigan. Huwag maging sobrang palaasa o magpakita ng pangangailangan sa iyong kaibigan. Ang lahat ng tao ay nangangailangan din ng espasyo o lugar upang makapag-isa o kaya naman ay makapaglaan din ng panahon para sa iba pang mahalaga sa kanya.

Huwag mag-set ng sobrang daming rules at expectations.

Bagkus, hayaan ang inyong pakikipagkaibigan na lumawig nang natural. Pareho kayong kakaibang indibidwal kaya ang inyong pakikipagkaibigan ay marahil hindi magdi-develop ng eksaktong ekspektasyon ninyo.

Maging mapagpatawad.

Walang taong perpekto at lahat ng kaibigan ay makagagawa ng mali. Walang pakikipagkaibigan na nagdi-develop nang basta maayos kaya kung may gusot, subukang humanap ng paraan upang malagpasan ang problema at patuloy na sumulong. Kadalasang ito ang magpapalalim ng samahan sa pagitan ninyo.

PhilippineOne Facebook

PhilippineOne Youtube

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here