Para Magkaroon ng Mahabang Buhay

0
251

Latest posts by Myrna Maravilla (see all)

Sino ba sa atin ang gugustuhin na mamatay ng maaga? Syempre wala. Lahat tayo ay gusto na magkaroon ng mahabang buhay. Maganda ang mundo at napakasarap mabuhay sa kabila ng mga problemang kinakaharap natin. Naniniwala ako na lahat tayo ay may misyon sa buhay. Maaaring hindi lang agad natin nababatid kung ano nga ba ‘yon. At kapag nagampanan na natin ang misyon na ‘yon ay saka nagkakaroon ng hangganan ang ating buhay. Kung ikaw naman ay naniniwala sa mga pamahiin, narito ang ilang paraan para raw humaba pa ang iyong buhay.

1.Upang makaiwas sa disgrasya sa daan, kailangan palaging unang ihakbang ang kanang paa sa paglalakad. Ganoon din kapag sasakay ng kahit na anong sasakyan upang makaiwas naman sa aksidente.

2.Ugaliing humawak o humaplos sa mga makikitang santo sa loob man o sa labas ng inyong bahay at sa simbahan. Kada haplos daw rito ay madaragdagan ng isang araw ang iyong buhay. Kung ikaw ay may dinadalang sakit, mapapagaling ka rin nito.

3.Kapag kayo ay maglalakbay at ang bilang nyo ay labingtatlo, dapat kayong magbawas ng isa. Malas ito sa biyahe at kung ikaw ang panglabintatlong sasakay sa sasakyan ay mas malaki ang posibilidad na ikaw ang siyang mapapahamak.

4.Huwag kang titira sa bahay na pinangyarihan ng isang krimen, ikaw na ang susunod sa namayapa rito.

5.Huwag kang magsasabi ng “paalam “kung ikaw ay patawid sa isang bridge. Kukunin ng masamang elemento o espiritu ang iyong buhay.

6.Kapag narinig mo ang tunog ng kampana sa linggo ng pagkabuhay ay sabayan mo ito ng pagsigaw at ikaw ay bibiyaan ng mahabang buhay.

7.Ang pag-aalaga ng puting tandang ay nakapagpapahaba ng buhay. Suwerte rin ang hatid nito.

8.Ang tao na may mahabang teynga ay may mahabang buhay.

9.Kapag iihip ka ng kandila sa iyong cake ay hilingin mo na humaba pa ang iyong buhay at ito ay matutupad.

10. Kapag ililibing na ang patay ay ibulong mo sa kabaong nito na madugtungan pa sana ang iyong buhay at ito ay kanyang gagarantiyahan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here