Panganib sa Pagkain ng Karne

Hindi ko maikakaila na mahilig din akong kumain ng karne. Iyon ay noong hindi ko pa alam ang mga panganib na maaari nitong idulot  sa aking katawan at kalusugan. Hindi natin agad ito mapapansin dahil hindi biglaan ang atake nito sa atin. Subalit kung patuloy tayong magiging adik sa pagkain ng karne, hindi tayo makakaligtas sa masamang dulot nito. Narito ang apat sa disadvantages na makukuha natin sa madalas na pagkain ng karne.

1.Pagtaas ng lebel ng iron sa utak. Totoo namang mahalaga ang iron sa atin lalo na sa mga kababaihan para manatiling malusog. Subalit ang sobrang iron sa ating utak ay nagiging sanhi ng Alzheimer’s disease. Mayroon tayong mga fatty tissue sa utak na siyang responsable sa pagprotekta sa ating nerve fibers. Ito ay tinawag na myelin. At ayon sa mga pagsasaliksik, ang sobrang iron ang siyang sumisira dito. Dito na rin nadedestroy ang ating mga alaala o yung mga nilalaman ng utak natin na hindi na natin maalala dahil sa pagkasira nito. Ang meat ay source ng iron kaya kung masosobrahan tayo sa pagkonsumo nito ay masosobrahan din tayo sa iron at ganito na nga ang mangyayari.

2.Tataas ang panganib sa kanser. Alam na natin na ang mga hayop na inihahanda para kainin ng tao ay karaniwang pinapalaki ng higit pa sa natural nilang paglaki.  Hindi lamang ito kalupitan sa hayop kundi mapanganib din sa kakain nito. Kapag kinain na natin ang mga hayop na dumaan sa ganitong proseso ay para na rin nating ipinasok sa ating katawan kung anuman ang ipinasok sa kanila, cancer causing chemicals, hormones at iba pa.

3.Nakakapagbara sa daluyan ng dugo. Ang compound na matatagpuan sa red meat na tinatawag na carnitine ang siyang nagiging sanhi ng atherosclerosis. Ang atheroscerosis ay ang paninigas ng ating arteries na siyang nagiging dahilan ng cardiovascular disease. Ang bakteryang matatagpuan sa ating bituka ang siyang nagcoconvert ng carnitine sa trymethylamine-N-Oxide at ang compound na ito ang siyang nagiging dahilan para mabarahan ang daluyan ng ating dugo at manigas ang ating baga.

4.Nakakaapekto sa iyong mood. May mga pag-aaral na ang mga taong palakain ng karne ay nagkakaroon ng hindi magandang mood swing habang ang mga tao na mas pinipili ang mga gulay at alalay lamang sa pagkain ng karne ay ang mga tao na palaging may magandang mood.

More Relationships

More Heritage

More Filipino Teens

More I AM FILIPINO

More TIPS

More K-Pop

More Beauty and Health