Pamahiin; PUSOD

1766

Ang mga matatanda ay may sinusunod na pamahiin na may kaugnayan sa ating pusod. Kapag ang sanggol ay isinilang, ang pinagputulan ng kanyang pusod ay ibinibigay sa magulang. May paniniwala ang mga matatanda tungkol dito. Kung saan mo raw itinabi ang pusod ng iyong anak ay may kinalaman ito sa kanyang magiging kapalaran.

Halimbawa, kung ang pusod ng iyong anak ay isinabit mo sa isang sulok ng kanyang kuwarto, sa kanyang paglaki, siya ay magiging home buddy. Hindi siya magiging palalabas. Mas nanaisin niya na gawin ang mga kapaki-pakinabang na gawain sa loob ng tahanan kaysa makipagbonding sa mga kaibigan sa mga mall o iba pang pasyalan. Ang kanyang kalooban ay magiging panatag lamang at payapa kapag siya ay nasa loob ng sariling silid kung saan nakasabit ang kanyang pusod.

Kung ang pusod naman niya ay isinabit mo sa bandang kusina, siya ay magkakaroon ng hilig sa pagluluto. Malaki ang posibilidad na magtagumpay siya sa negosyo. Pero kung ang kanyang pusod ay itinapon mo lang sa kung saan, ang buhay niya ay mawawalan ng direksyon. Maaari siyang maligaw ng landas sa maraming pagkakataon at kakailanganin niya ang mahigpit mong paggabay at pagkalinga. Kapag naman ito ay hindi mo sinasadyang naiwala, siya ay magdadaan sa napakaraming pagsubok sa buhay pero huwag kang mag-alala dahil siya ay lalaking malakas at may pananalig sa sariling kakayahan. Patitibayin siya ng mga pagdaraanan.

Kung gusto mo naman na malayo ang marating sa buhay ng iyong anak, ang pusod niya ay dapat mong ihagis sa pinakamalayong maaabot nang iyong paghagis, halimbawa ay sa dagat o sa mataas na bundok at sasamahan mo ito ng iyong dasal at pananalig.

Gayunpaman, ang mga pamahiing ito ay mananatiling pamahiin na pwede nating paniwalaan at pwede ring hindi. Mas mahalaga na magabayan natin ng tama ang ating mga anak habang sila ay lumalaki upang ang direksyon nila sa buhay ay maging maayos at maganda tulad ng pinapangarap natin para sa kanila.

PhilippineOne Facebook

PhilippineOne YouTube

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here