Pamahiin; PALASPAS

Ang palaspas ang simula ng holy week. Sa araw na ito ay matagumpay na nakapasok si Hesukristo sa Herusalem sakay ng isang bisiro. Ito ay ipinagbunyi ng mga tao. Sila ay pumutol ng mga sanga ng kahoy at iwinagayway bilang tanda ng kanilang pagsasaya sa pagdating ng itinuturing nilang hari. Gamit ang dahon ng palma ay ipinakita nila kay Hesus ang kanilang kagalakan sa pagdating niya. Ito ang tinatawag nating palaspas na ginugunita natin tuwing unang linggo sa pagpasok ng holy week. Dahil sa kaganapang ito na may kinalaman kay Kristo kung kaya’t ang palaspas ay naiugnay na rin sa mga suwerte at kamalasan na maaaring ihatid nito.

Ang mga matatanda ay may paniniwala na kapag ang palaspas ay nabasbasan na ng pari o nabenditahan na, ito ay nagkakaroon ng bisa na panlaban sa masasamang espiritu. Kaya naman kapag ito ay naiuwi na sa bahay ay agad itong inilalagay ng mga matatanda sa altar o kaya naman ay sa pintuan at bintana upang hindi raw makapasok ang masasamang elemento ng kalikasan sa loob ng bahay. Naniniwala rin ang matatanda na ang pagkakaroon ng benditadong palaspas ay makapaghahatid ng suwerte sa loob ng inyong tahanan. Magagawa raw nitong itaboy ang mga malas at negatibong elemento na sadyang nasa loob na ng inyong bahay.

May mga naniniwala rin na ang pagtatapon o pagsusunog ng palaspas ay makapagbibigay naman ng kamalasan. Kaya ang lola ko kahit bulok na ang palaspas namin ay ayaw pa rin niyang ipatapon dahil naniniwala sya na malas ang magtapon ng benditadong palaspas. Kaya tuloy ang palaspas namin ay naiipon taun-taon hanggang sa kusa na lang itong natutuyo at nawawala.

Subalit ayon sa mga pari, ang palaspas ay hindi totoong nagkakaroon ng bisa bilang panlaban sa mga masasamang espiritu o nagagamit bilang pampasuwerte. Hindi rin daw totoo na pagmumulan din ito ng kamalasan kapag tinapon o sinunog. Ang palaspas ay sumisimbolo sa pagpasok ni Kristo sa Herusalem at ito ay ginagamit lang din natin bilang pag-alala sa napakahalagang kaganapan na ito sa buhay ng mga kristiyano.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here