Pamahiin Pagpag: Kung ayaw mo sumunod sa hukay

Hindi man lahat ng tao ay naniniwala sa pamahiin pero nangangamba pa rin silang di ito sundin lalo na kung ito ay may kinalaman sa kamatayan. Kahit naman kasi ang buhay ay puno ng pasakit at pagsubok, masarap pa ring mabuhay lalo na kung kasama mo ang iyong pamilya at tagumpay ka sa buhay.

Kaya, kung pupunta ka sa burol, huwag na huwag mong kaliligtaang mag pagpag.Ibig sabihin ng pagpag ay huwag kang didiretso sa bahay. Pwede ka raw kasing sundan dito ng kaluluwa ng patay na iyong binisita. Kapag nangyari iyon ay malaki ang  posibilidad na ayain ka niya sa kabilang buhay.

Siguro naman ay di mo gugustuhing mangyari iyon, di ba? Kaya nga kahit na ang mga kabataan ngayon ay pinipiling sundin ang pamahiing ito. Hindi rin naman kasi mahirap gawin iyon dahil marami namang Convinient Store na maaari mong puntahan. Sure din naman ako na gugustuhin mo ring makipakuwentuhan muna habang kumakain.

Ngayon kung pipiliin mo pa ring sundin ang katigasan ng ulo mo, bahala ka. Basta ihanda mo rin ang sarili mo sa maaari mong kaharapin sa mga susunod na araw. Hindi lang kapahamakan ang maaari mong kahinatnan, pati na rin kamalasan.

O, gugustuhin mo bang mangyari iyon?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here