PAMAHIIN: Mga Dapat at Di Dapat sa Araw ng Kasal

1633

Kung naniniwala ka sa mga pamahiin bago ikasal, siguradong naniniwala ka rin sa mga pamahiin sa araw at oras mismo ng kasal.

  1. Bakit nga ba puti ang gown ng bride at hindi ibang kulay tulad ng pula at asul o ng paborito mong kulay? Ang puti raw kasi ay sumisimbolo sa kalinisan ng puri at pagkabusilak ng kalooban sa pagkadalaga tulad ni Birheng Maria. Kaya hindi ito dapat maputikan o marumihan hanggang sa matapos ang kasal. Sa oras daw na ito ay maputikan, sa hinaharap ay mayuyurakan ang puri ng bride hindi man literal.
  2. Kung ayaw ng groom na maging under de saya, kailangan na mauna siyang dumating a simbahan bago ang bride. Kung ayaw naman ng bride na magpasailalim sa kanyang groom, dapat ay tapakan niya ang paa nito bago pa man sila lumabas ng simbahan.
  3. Hindi dapat na mamatay isa man sa kandila ng bride at groom. Kapag namatay ang isa, kung kanino ito malapit ay may mangyayaring masama o una itong mamamatay.
  4. Hindi rin dapat mahulog ang singsing habang isinusuot. Kung kaninong singsing ang nahulog ay siya ang unang makikipaghiwalay o magiging dahilan ng kanilang paghihiwalay.
  5. Kung kaninong kalapati naman ang naunang lumipad at mas mataas, ang kanyang karera ang mangingibabaw.
  6. Sa mga bisita ay wala dapat nakasuot na itim dahil nag-aanyaya raw ito ng malas para sa ikinakasal.
  7. Ang bride at groom ang dapat na unang maghati ng kanilang cake na sumisimbolo naman sa tamis ng buhay na kanilang pagsasamahan. Kapag may ibang naunang maghati, ibig sabihin ay may makikialam sa kanilang pagsasama.
  8. Kinakarga naman ng groom ang kanyang bride papasok sa bahay hanggang pagpasok ng kanilang silid upang hindi ito maagaw ng mga bad spirit na nakaabang sa kanilang pagdating.
  9. Bagamat maraming nagpapakasal sa araw ng Sabado, sinasabing ito ay malas na araw sa pagpapakasal.

Marami pang pamahiin ang pinaniniwalaan natin tungkol sa kasal. Nasa sa inyo na lang kung inyo itong pagtatawanan o pahahalagahan.

More Dreams

More Horoscopes

More Palmistry

More Astrology/Pahula

More Pamahiin

More Kapangyarihan

More Chinese Horoscope

More Sikreto

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here