Pamahiin Katok: Alamin ang Bawal

Ang pintuan ay sadyang ginawa para mayroon kang proteksyon sa masasamang loob at siyempre, para mayroon ka ring privacy. Kung wala kasing pintuan ang iyong tahanan, siguradong kahit sino na lang ay makakapasok. Maaari kang pagnakawan at gawan ng masama. Siguro naman ay hindi mo gugustuhing mangyari iyon kaya siguraduhin mong matibay ang iyong pintuan para walang halang na kaluluwa ang biglang pumasok diyan at guluhin ang buhay mo.

Minsan naman, hindi ibang tao ang magiging dahilan ng iyong kapahamakan. Pupuwede rin naman kasing ikaw din mismo ang magiging dahilan ng iyong kapahamakan. Para mas maunawaan mo ang aking sinasabi, kailangan mo talagang basahin ang sinasabi ng ating artikulo na pinamagatang Pamahiin Katok: Alamin ang Bawal

Ayon sa pamahiin, huwag na huwag mong gagawin biro ang pagkatok lalo na kung ikaw ay nasa loob ng iyong kuwartong. Wala naman kasing taong nasa matinong kaisipan ang gagawa nu’n. Biruin mo, nasa loob ka na ng silid o ng bahay mo pero kakatok ka pa. Sino ang magbubukas sa’yo? Well, kung ganito nga ang iyong ginagawa, kailangan kitang balaan hangga’t hindi pa nahuhuli ang lahat. Sa pagkatok mo mula sa loob, ang matatawag mo ay ang mga espirito na maaari ring bumulabog sa’yo tutal naman ay nagawa mo rin silang gambalain sa kanilang pananahimik.

Kung ikaw naman ay hindi naman nagbibirong kumakatok o may kumatok sa pinto mo, huwag kang magbubukas kung hindi lalagpas sa tatlo ang katok at sunud-sunod. May pagkakataon kasi na makakarinig ka ng dalawang katok lang at sobrang bagal na parang hirap na hirap. Kapag ganoon ang kumakatok sa’yong pintuan, huwag na huwag mo ‘yang bubuksan dahil hindi ‘yan tao. Kaya mabagal ang kanilang agkatok ay dahil sa nahihirapan silang igalaw ang kanilang kamay dahil sa iba ang mundo na kanilang kinalalagyan. Maaring siya ay isang elemento o pumanaw na. O,magbubukas ka pa ba basta basta o magbibiro ka pang kakatok?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here