Pamahiin Espirito: Paraan para sila ay Itaboy

Kahit gaano mo kamahal ang isang tao, kung nag-expire na ang buhay niya sa mundong ito,dapat mo na siyang pawalan. Hindi na rin naman siya dapat na manatili rito dahil iba na ang kanyang mundo.  Gayunman, mas makararamdam ka ng takot kung ang espiritong nagpaparamdam sa’yo ay hindi mo kaano-ano dahil may tendensiya na ikaw ay saktan niya lalo na kung siya ay espirito na mapaghiganti.

Kahit naman kasi wala kang kasalanan sa espirito na iyon kapag napagtripan ka niyang bulabugin ay gagawin niya lalo na kung may kinalaman ka sa kanyang kamatayan. Kaya kung nais mo na itaboy ang ganitong klaseng espirito kailangan mong magsaboy ng asin at bigas sa paligid ng iyong bahay.

Ang bigas at asin kasi ay makatutulong para mawala ang mga negatibong enerhiya na nasa paligid mo. Kaya,tiyak na mapapaalis mo ang espiritong nasa tahanan mo. Iyon nga lang hindi magiging madali na mangyari iyon kung talagang desidido silang manatili sa’yong lugar. Sa pagsaboy mo kasi ng asin at bigas, tiyak na hindi magiging permanente iyang nasa sahig. Siyempre, kakailanganin mo ring maglinis.

Kaya maigi rin kung maglalagay ka ng asin at bigas sa isang clear na lalagyan at makakatulong iyon para mas maging epektibo ang pagtataboy mo sa mga espiritong nasa tahanan ninyo na wala namang ginawa kundi magbigay ng negative energy kaya naman nahihirapan ding pumasok ang suwerte sa inyong tahanan.

O, handa ka na bang gawin ito?