PAMAHIIN: Ang Hiwaga ng Pintuan

4322

Lahat ng bahay ay may pintuan. Ang pinto ay may-iba’t-ibang yari, sukat, kulay at disenyo. Ang iba ay gawa sa kahoy, meron ding gawa sa bato, metal at plastik. Bahagi na ito ng ating buhay. Araw-araw ay dumadaan tayo sa pituan. Kumakatok tayo kapag nakasara ito. Binubuksan at isinasara sa araw at gabi. Pero alam nyo na ba ang mga hiwagang bumabalot sa ating mga pintuan? Kung hindi pa, narito ang ilang pamahiing naiuugnay dito.

Pintuan sa likuran. Kapag bumili ka ng bagong bahay o may bahay kang tinitingnan para bilhin, huwag ka munang dadaan sa pinto na nakapuwesto sa likuran. Sapagkat hindi raw ito suwerte. Sa pagpasok mo sa likurang pintuan ay sumasabay sa pagpasok ang kamalasan. Sinasabi ring hindi masuwerte kung ang bagong kasal na babae at lalaki ay lilisanin ang bahay ng babae matapos ang kasal na sila ay dadaan sa likurang pintuan ng bahay. Dapat ay laging sa unahan.

Pinto ng bride. Kapag ang babae ay ikinakasal, ang pintuan sa bahay kung saan siya nanggaling ay hindi dapat isara hangga’t hindi pa natatapos ang kasal.

Unahang pintuan. May paniniwala naman na sa unang pagkakataon nang paglalakad ng baby, suwerte kung siya ay lalabas sa unahang pintuan. Kapag naman ang tulugan nyo ay malapit sa pintuan, hindi dapat nakatapat ang iyong ulo sa pinto dahil may masamang pangitain tungkol dito.

Pagpapalit ng pinto. Kung sa tingin mo ay puro kamalasan na lang ang nangyayari sa inyo mula nang lumipat kayo sa bago ninyong bahay, subukan mo raw na palitan ang iyong pinto dahil maaaring ito ang humaharang sa iyong suwerte. Palitan mo ng mas magaang upang maging magaan din ang pagpasok ng suwerte.

Direksyon ng pinto. Masuwerte ang pintuang nakaharap kung saan sumisikat ang araw. Samantalang ang pintuan nasa tumbok ay may hatid namang malas.

Ilan lang ang mga iyan sa hiwagang bumabalot sa likod ng ating mga pintuan. Nasa sa’yo na kung ito ay paniniwalaan o hindi. Gayunpaman, hindi natin maikakaila na meron tayong pinaniniwalaan at meron din namang pinagtatawanan lang. Nasa atin pa rin ang pag-iingat at responsibilidad sa bawat gagawin natin sa ating buhay, saan mang pintuan tayo pumasok ay kailangan lagi nating gawin ang tama upang ang masasamang pamahiin ay makontra ng ating kabutihan.

More Dreams

More Horoscopes

More Palmistry

More Astrology/Pahula

More Pamahiin

More Kapangyarihan

More Chinese Horoscope

More Sikreto

More Tanong mo Sagot ko

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here