Wednesday, September 18, 2019

Palmistry

PALMISTRY 219 ni Sir Govinda Jeremaya

Palmistry Reading ang request ni OdsenApp. Dear Sir Govinda Jeremaya,        Pahula po sa Palad po.                                  OdsenApp. Saiyo OdsenApp, Kitang –kita sa  palad mo ang iyong The Line Of Mars na  ang tinumbok...

PALMISTRY 218 ni Sir Govinda Jeramaya

Palmistry Reading ang request ni Jessica Lomibao Dear Sir Govinda Jeremaya,        Aking palad inyo pong hulaan.Salamat po!                                     Jessica. Saiyo Jessica, Kitang-kita sa palad mo na ikaw ay kabilang sa iilang mapalad na...

PALMISTRY 217 ni Sir Govinda Jeramaya

Palmistry Reading ang request ni Jessica Estrada. Dear Sir Govinda Jeremaya,      Pwede po bang basahin mo ang palad ko?Maraming salamat po.                 Jessica. Saiyo Jessica, Napansin mo ba ang iyong daliring Hinuturo na ...

Palm Reading 216 ni Sir Govinda Jeremaya

Palmistry Reading ang request ni James Mendoza. Dear Sir Govinda Jeremaya,          Pahula po sa palad po.                     James.. Saiyo James,       Kitang –kita na ang iyong The Mount Of Jupiter ay...

PALMISTRY 216 ni Sir Govinda Jeremaya

Palmistry Reading ang request ni James Mendoza. Dear Sir Govinda Jeremaya,          Pahula po sa palad po.                     James.. Saiyo James,       Kitang –kita na ang iyong The Mount Of Jupiter ay...

PALMISTRY 215 ni Sir Govinda Jeremaya

Palmistry Reading ang request ni Scps Francis Marchan. Dear Sir Govinda Jeremaya,          Pahula po sa palad po.                     Francis. Saiyo Francis,   Narito ang magagandang  bagay na dapat mong malaman sa ...

PALMISTRY 214 ni Sir Govinda Jeremaya

Palmistry Reading ang request ni Chritine Vipem.Dear Sir, Govinda Jeremaya, Dear Sir Govinda Jeremaya,     Magrerequest po sana ako ng Palmitry sa palad ko. Thnks you po. And more power.                Christine. Saiyo...

Palmistry reading ni Sir Govinda Jermaya: Isyu

Palmistry reading ni Sir Govinda Jermaya: Isyu 212 ang request ni RM Surbida. Dear Sir Govinda Jeremaya,       Sa palad po hulaan mo ako! Maraming salamat !                               RM Surbida. Saiyo RM  Surbida, Ang...

PALMISTRY 211 : Palm Reading ni Sir Govinda Jeremaya

Palmistry reading ang request ni En El Ra. Dear Sir Govinda Jeremaya,       Hulaan mo pop ako sa palad ko. En El Ra.   Saiyo En El Ra, Bibihira lang sa mga tao ang...

PALMISTRY 210: Iwasan ang Utak Talangka

Tunghayan sa Palmistry 210 ang request ni Menedres Gragazin.   Dear Sir Govinda Jeremaya,       Pahula po sa Palmistry. Thank  you po.                         Menendres   Sa’yo Menendres,     Kitang-kita na  ang palad mo ay nasa tama lang na  kapal...
error: Content is protected !!