Monday, February 24, 2020

Palmistry

PALMISTRY 222 ni Sir Govinda Jeremaya

  Palmistry Reading ang request ni Amelita Amador. Dear Sir Govinda Jeremaya,         Palmistry po ang gusto  ko ,pahula po.                               Amelita. Saiyo Amelita, Narito ang ilang malinaw na mga guhit na makikita sa photo...

PALMISTRY 221 ni Sir Govinda Jeremaya

Palmistry Reading ang request ni Che Rhi Mha. Dear  Sir Govinda Jeremaya,          Pwede po ba pabasa ng palad ko?                                Che. Saiyo Che, Kitang –kita sa palad mo na ikaw ay may tinatawag...

PALMISTRY 220 ni Sir Govinda Jeremaya

Palmistry Reading ang request ni Donita Rose. Dear  Sir Govinda Jeremaya,            Gusto ko pong malaman ang kapalaran ko sa Palmistry!                                       Donita. Saiyo Donita, Kitang –kita na ang mga daliri mo ay malaman...

Palmistry 219 ni Sir Govinda Jeremaya

Palmistry Reading ang request ni OdsenApp. Dear Sir Govinda Jeremaya,        Pahula po sa Palad po.                                  OdsenApp. Saiyo OdsenApp, Kitang –kita sa  palad mo ang iyong The Line Of Mars na  ang tinumbok...

PALMISTRY 219 ni Sir Govinda Jeremaya

Palmistry Reading ang request ni OdsenApp. Dear Sir Govinda Jeremaya,        Pahula po sa Palad po.                                  OdsenApp. Saiyo OdsenApp, Kitang –kita sa  palad mo ang iyong The Line Of Mars na  ang tinumbok...

PALMISTRY 218 ni Sir Govinda Jeramaya

Palmistry Reading ang request ni Jessica Lomibao Dear Sir Govinda Jeremaya,        Aking palad inyo pong hulaan.Salamat po!                                     Jessica. Saiyo Jessica, Kitang-kita sa palad mo na ikaw ay kabilang sa iilang mapalad na...

PALMISTRY 217 ni Sir Govinda Jeramaya

Palmistry Reading ang request ni Jessica Estrada. Dear Sir Govinda Jeremaya,      Pwede po bang basahin mo ang palad ko?Maraming salamat po.                 Jessica. Saiyo Jessica, Napansin mo ba ang iyong daliring Hinuturo na ...

Palm Reading 216 ni Sir Govinda Jeremaya

Palmistry Reading ang request ni James Mendoza. Dear Sir Govinda Jeremaya,          Pahula po sa palad po.                     James.. Saiyo James,       Kitang –kita na ang iyong The Mount Of Jupiter ay...

PALMISTRY 216 ni Sir Govinda Jeremaya

Palmistry Reading ang request ni James Mendoza. Dear Sir Govinda Jeremaya,          Pahula po sa palad po.                     James.. Saiyo James,       Kitang –kita na ang iyong The Mount Of Jupiter ay...

PALMISTRY 215 ni Sir Govinda Jeremaya

Palmistry Reading ang request ni Scps Francis Marchan. Dear Sir Govinda Jeremaya,          Pahula po sa palad po.                     Francis. Saiyo Francis,   Narito ang magagandang  bagay na dapat mong malaman sa ...
error: Content is protected !!