Sunday, August 25, 2019

Palmistry

PALMISTRY 228 ni Sir Govinda Jeremaya

  Palmistry Reading ang request ni Isabel Izette. Dear Sir Govinda Jeremaya,        Gusto ko pong malaman ang Guhit ng aking Kapalaran.                        Isabel Izette. Saiyo Isabel Izette, Kitang –kita na ang palad mo ay...

PALMISTRY 227 ni Sir Govinda Jeremaya

Palmistry Reading ang request ni Jhosephine Gonzales. Dear Sir Gonvinda Jeremaya,        Pahula po ako sa palad po.                          Jhosephine Gonzales. Saiyo Jhosephine Gonzales, Kita-kita na ang iyong mga fingers ay makakahiwalay. Hindi lahat...

PALMISTRY 226 ni Sir Govinda Jeremaya

Palmistry Reading ang request ni Mhie Ni Dhie. Dear Sir Gonvinda Jeremaya,       Gusto ko po ng Palmistry  , pwede po ba ?                                        Mhie Ni Dhie. Saiyo Mhie Ni Dhie, Kitang-kita ang...

PALMISTRY 225 ni Sir Govinda Jeremaya

Palmistry Reading ang request ni Mark Anthony Regaton. Dear Sir Gonvinda Jeremaya,     Ano po ang masabi ninyo sa palad ko at ano po ang kapalaran ko?                  Mark. Saiyo Mark, Malabo ang mga...

PALMISTRY 224 ni Sir Govinda Jeremaya

Palmistry Reading ang request ni Liz E. Jacinto Pahula po! Sa Palad po!                   Liz. Saiyo Liz, Kitang –kita ang mahahaba mong fingers . Kita rin ang ilang mahahalagang guhit sa palad mo. 1)    ...

PALMISTRY 223 ni Sir Govinda Jeremaya

Palmistry Reading ang request ni Habibi Habibi. Dear Sir Govinda Jeremaya,   Pwede po bang magpahula sa Palad?                    Habibi. Saiyo Habibi, Ang mga guhit ng palad mo ay mga guhit na isang taong...

PALMISTRY 222 ni Sir Govinda Jeremaya

  Palmistry Reading ang request ni Amelita Amador. Dear Sir Govinda Jeremaya,         Palmistry po ang gusto  ko ,pahula po.                               Amelita. Saiyo Amelita, Narito ang ilang malinaw na mga guhit na makikita sa photo...

PALMISTRY 221 ni Sir Govinda Jeremaya

Palmistry Reading ang request ni Che Rhi Mha. Dear  Sir Govinda Jeremaya,          Pwede po ba pabasa ng palad ko?                                Che. Saiyo Che, Kitang –kita sa palad mo na ikaw ay may tinatawag...

PALMISTRY 220 ni Sir Govinda Jeremaya

Palmistry Reading ang request ni Donita Rose. Dear  Sir Govinda Jeremaya,            Gusto ko pong malaman ang kapalaran ko sa Palmistry!                                       Donita. Saiyo Donita, Kitang –kita na ang mga daliri mo ay malaman...

Palmistry 219 ni Sir Govinda Jeremaya

Palmistry Reading ang request ni OdsenApp. Dear Sir Govinda Jeremaya,        Pahula po sa Palad po.                                  OdsenApp. Saiyo OdsenApp, Kitang –kita sa  palad mo ang iyong The Line Of Mars na  ang tinumbok...
error: Content is protected !!