Wednesday, March 20, 2019

Palmistry

Palmistry 148: Ang taong likas na masuwerte

Tunghayan sa Palmistry 148 ang request ni Zairha Titan.   Sa’yo Zairha Titan,      Kitang –kita sa palad mo na nasa iyo ang lahat ng suwerte. Dahil ang tinatawag na The Three Bracelets Line...

PALMISTRY 73: Huwag matigas ang ulo para ‘di mabigo

Sa ngayon bigyang pansin natin ang request ni Arlene.   Dear Sir Govinda Jeremaya, Pakibasa ko kahulugan ng photo ng palad ko. Salamat.                                                Arlene   Sa’yo Arlene, Narito ang ilang mahahalagang guhit na nasa iyong palad: 1)     Cross...

PALMISTRY 37: Paraan para malaman kung suwerte sa ‘laro ng kapalaran’

Sa ngayon  bigyan pansin natin ang mga katanungan  ni Marichu. Dear Sir Govinda,        Good Sunday po! May chance po ba akong manalo sa PCSO na yumaman para makabayad sa mga...

PALMISTRY 76: Silang hindi kailangang magtrabaho ng husto

 Palmistry reading ang request ni Emily Tuiza.   Dear Sir Govinda Jeremaya,               Pahula rin po.                                                               Emily   Sa’yo Emily, Kita –kita na ang dulo ng iyong The Thumb o Hinlalaki ay pointed o patulis.  Napansin mo ba,...

Palmistry 132: Ang mapaglarong si Kim

Tunghayan sa Palmistry 132 ang request ni Kim Castillo Dela Cruz.   Sa’yo Kim Castillo Dela Cruz,            Kitang –kita na ang palad mo ay palad ng isang   may masarap na buhay na kung saan...

PALMISTRY 236 ni Sir Govinda Jeremaya

Palmistry Reading ang request ni Jamie. Dear Sir Govinda Jeremaya,     Okey lang po kung may negative ang aking Palmistry , pahula po.                     Jamie. Saiyo Jamie,        Kitang –kita sa palad mo na...

PALMISTRY 220 ni Sir Govinda Jeremaya

Palmistry Reading ang request ni Donita Rose. Dear  Sir Govinda Jeremaya,            Gusto ko pong malaman ang kapalaran ko sa Palmistry!                                       Donita. Saiyo Donita, Kitang –kita na ang mga daliri mo ay malaman...

Palmistry 151: Para maging espesyal kay Lola

Tunghayan sa Palmistry 151 ang request ni Bebs Mae Gloria.   Dear Sir Govinda Jeremaya,         Hulaan ninyo po ang kapalaran ni Lola.                           Bebs Mae Gloria.   Sa’yo Bebs Mae Gloria, Si Lola ay mayaman at papayaman pa. Ito...

Palmistry 181: Ang taong nakikita ang mali

Tunghayan sa Palmistry 181 ang request ni NENENG.   Dear Sir Govinda Jeremaya,    Pa-palad po!                             NENENG   Sa’yo NENENG, Kitang –kita na ang iyong mga daliri ay napabilang sa tinatawag na “Bony Fingers.” Ibig sabihin, ang mga bones...

Palmistry 209: Ang taong magiging matagumpay

Tunghayan sa Palmistry 209 ang request ni Lesly Perez.   Dear Sir Govinda Jeremaya,       Gusto ko po ang Palmistry!                                 Lesly  Sa’yo Lesly, Kitang-kita na ang iyong The Head Line at ang iyong The Heart Line...