Sunday, July 15, 2018

Palmistry

Palmistry 181: Ang taong nakikita ang mali

Tunghayan sa Palmistry 181 ang request ni NENENG.   Dear Sir Govinda Jeremaya,    Pa-palad po!                             NENENG   Sa’yo NENENG, Kitang –kita na ang iyong mga daliri ay napabilang sa tinatawag na “Bony Fingers.” Ibig sabihin, ang mga bones...

Palmistry 180: Makukuha mo ang tagumpay

Tunghayan sa Palmistry 180 ang request ni Pinky.   Dear Sir Govinda Jeremaya,    Pa-palad po!                             Pinky   Sa’yo Pinky,           What is success, anyway? Ano ba ang  tinatawag na  tagumpay?           Ayon sa iba, kapag nakuha mo ang gusto mo,...

Palmistry 179: Matutong magsabi ng ‘hindi’

Tunghayan sa Palmistry 179 ang request ni Eisselb.   Dear Sir Govinda Jeremaya,    Pa- palad po!                             Eisselb. Sa’yo Eisselb,        Kitang –kita na nakaliyad ang mga daliri mo.           Na ang ibig sabihin, masyadong kang mabait.  Sa  sobrang kabaitan...

Palmistry 178: Paraan para makuha ang kaligayahan

Tunghayan sa Palmistry 178 ang request ni Jocelyn.   Dear Sir Govinda Jeremaya,    Pa- Palmistry po!                             Jocelyn   Sa’yo Jocelyn,       Lahat ng gusto mo mapapasaiyo! Sabi nga , “What  Jocelyn wants, Jocelyn get!”       Ito ay dahil sa napakagandang  porma ng iyong...

Palmistry 177: Dahil si Venus ang Goddess of art at beauty

Tunghayan natin sa Palmistry 177 ang request ni Monta Christopher.   Dear Sir Govinda Jeremaya,     Palmistry po ang gusto ko.                                   Monta Christopher.   Sa’yo Monta Christopher,     Kitang –kita na sa palad mo ay may Girdle of...

Palmistry 176: Mag-abroad para yumaman

Tunghayan sa Palmistry 176 ang request ni Lourdes Benitez.   Dear Sir Govinda Jeremaya,     Palmistry po ang gusto ko.                                  Lourdes Benitez   Sa’yo Lourdes Benitez,           Kitang –kita na mas makapal at mas matindi ang  guhit ng iyong...

Palmistry 175: Ikaw ay psychic

Tunghayan sa Palmistry 175 ang request ni Mary Joy Quinte.   Dear Sir Govinda Jeremaya,     Palmistry po ang gusto ko.                                  Mary Joy Quinte.     Sa’yo Mary Joy Quinte,       Kitang –kita na ang palad mo ay palad ng...

Palmistry 174: Dahilan kaya kinainggitan ng mga misis

Tunghayan sa Palmistry 174 ang request ni Luz Limson.   Dear Sir Govinda Jeremaya, Pa-Palad po ako!                        Luz Limson   Sa’yo Luz Limson, Kitang –kita na may sanga sa dulo sa tapat ng iyong Finger of Jupiter,  ang...

PALMISTRY 173: Nakatakda ka sa’yong soulmate

Tunghayan sa Palmistry 173 ang request ni Tita Ganda.   Dear Sir Govinda Jeremaya,  Pa-Palad po ako!                        Tita Ganda.     Sa’yo Tita Ganda,         Napansin mo ba ang isang guhit sa palad mo na pahilis na mula sa...

Palmistry 172: Dapat kang magnegosyo

Tunghayan ang Palmistry 172 ang request ni Kram F.Alcnelav.   Dear Sir Govinda Jeremaya,   Palmistry po ang gusto ko!                   Kram F.Alcnelav   Sa’yo Kram F.Alcnelav, Ang palad mo ay palad ng isang negosyante, kaya, magnegosyo ka!        Narito ang...