PALMISTRY 8: PARAAN PARA MAGTAGUMPAY, ALAMIN!

Ngayon ang ating tatalakayin ay ang  sinasabing ang isa pa sa Laws of Success ang  “One Must Need Effort To Succeed.”
Mag-effort ka at makukuha mo ang gusto mo. Dahil dito sa mundo ang walang effort, bigo sa buhay. Kung sabagay, madali lang namang maunawaan na kailangang pagsikapan ang isang bagay, layunin, proyekto at  gustong marating sa buhay nang magkaroon ng malaking tsansa na mapasakamay ang gustong-gusto niya.
Kaya, ang  walang sikap ay wala ring  mapapala at siya ay matulad lang sa isang dahon na  tinatangay-tangay lang nang  ihip ng hangin na kung sa huli, siya ay makikitang sugatan, nasasaktan, umiiyak  dahil sa kabiguan.
Kahit pa sa hindi sinasadyang pagkakataon ay sinuwerte ang isang tao, tulad ng siya ay  nagkaroon ng yaman o napasakanya ang gusto niya, mababalewala lang din  dahil sa hindi naman siya namuhunan ng effort.
Sa totoo nga, ang   hindi nag-e-effort ay  hindi rin magsisikap na panatiliin ang kanyang nakamit o nakuha. Ang  katotohanang ito ay madalas nating makita sa mga  madaling nakuhang girlfriends o asawa na kumbaga ay  hindi naman pinaghirapan kaya hindi  rin pahahalagahan.
Samantala, kung pinaghirapan ay  iingatan, talagang mamahalin at hindi basta-basta papayag na mawala. Ito ang kahalagahan ng kailangan munang mag-effort para pahalagahan ang isang bagay.
Gamit ang mga kaalaman sa The Arts and Science of  Palmistry kaya bang  tukuyin ang  taong mag-e-effort para magtagumpay sa buhay?
Effort Lines ang tawag sa anumang guhit na patatas na magmumula sa The Life Line.
Ang  effort line para magkaroon ng success sa bussiness ay ang guhit mula sa The Life Line na ang direksyon ay Mount Of Mercury o bundok sa palad sa ibaba ng small finger. ( Nasa Larawan ,  1-1)
Ang effort line ay para  makilala at sumikat ay ang guhit mula sa Life Line na ang direksyon ay sa Mount of The Sun o sa bundok ng palad sa tapat ang Ring Finger. (Nasa larawan, 2-2.)
Ang effort Line para  magtagumpay sa career ay ang guhit mula sa The Life Line na ang direksyon ay sa ibaba o sa bundok ng palad sa tapat ng na kung tawagin ay Mount Of Saturn o sa The Middle Finger .(nasa larawan,  3-3.)
Ang effort Line para magtagumpay sa mamumuno at pamamahala ay ang guhit mula sa The Life Line na ang direksyon ay sa  ibaba o sa bundok ng Mount of Jupiter sa tapat ng  Hintituro.( nasa larawan  , 4-4.)
(Itutuloy,)