PALMISTRY 220 ni Sir Govinda Jeremaya

Sir GOVINDA JEREMAYA

Founding Chairman- The Society For The Study Of  Hidden And Forbidden Knowlegdes
Founder- Govinda Jeramaya School For Mystic Arts and Science
Sir GOVINDA JEREMAYA

Latest posts by Sir GOVINDA JEREMAYA (see all)

Palmistry Reading ang request ni Donita Rose.

Dear  Sir Govinda Jeremaya,

           Gusto ko pong malaman ang kapalaran ko sa Palmistry!

                                      Donita.

Saiyo Donita,

Kitang –kita na ang mga daliri mo ay malaman o matataba.

Bilang pagtatapat saiyo ang matatabang daliri ay sinasabing mahina sa tukso. Hindi  man ito kagandahang balita ,kailangna pa rin na iyong malaman. Bakit?

Dahil sa ang unang law sa Laws Of Seccess ay ang “Know thy self.” Dapat kilala ng tao kung ano ang kanyang mga kalakasan at ang kanyang mga kahinaan. Dahil na rin sa kahit kailan , kumbaga ,sa lahat ng panahon totoong –totoo na ang  kaalaman ay magpapalaya sa tao, na sa wikang English ito ang “The Truth Shall Set You Free.”  Na isa pang ibig sabihin , lalaya ka sa kamangmangan at sa kawalang- alam .

Kapag alam mo ang iyong kahinaan o weakness , magagawan mo ng paraan kaya ang  madadagdagan ang iyong kalakasan.   Paano ang gagawin para  ang iyong weakness ay  hindi  makasira ng buhay mo?

1)     Ang numero unong kalaban ng tao  na  naglalantad ng kanyang kahinaan sa mga tukso ay ang madalas nating madinig na “ Kung magmamahal ka huwag mong gawing basehan ang kaguwapuhan.”

2)     Na ang pahabol na payo ay tumingin ka sa inner beauty dahil  ang ugali at ang pagkatao ay tunay na makikita hindi wala sa ganda ng mukha o sa ganda ng katawan .

3)     Ang totoo nga , noon pa man at hanggang sa ngayon ang tinatawag sa Bible na Dakilang Manunukso ay laging  gumagamit ng ganda ng mukha at ganda ng katawan.

4)      Ang ganitong katotohanan ay hindi lang naman sa Bible makikita  dahil kahit sa mga best selling movies ang mga bida ay makikitang inaakit ng magaganda para sila ay matalo o mapahamak at mabigo sa kanilang misyon.

5)      At hindi lang din sa Bible , at sa best selling movies ito  makikita, ito rin ay nasa

makalumang kweto na kung saan ang sobrang pangit na mangkukulam ayu  mag-aanyo ng siya ay sobrang maganda para mabihag ang isang nilalang.

6)     Kaya sa buhay ng tao , lalo na sa kababaihan at maging sa kalalakihan ang kwento ng pagbagsak ay nasa mga salitang “In Every Failure There Is A Man/Woman behind.”

7)      Samantala, ang tumitingin sa ugali ay hindi naliligaw or hindi nadadaya.  Kaya kapag mabuting  ugali, mas tama na siya ang mahalin.Bakit?

8)     Dahil ang isa pang totoo sa dito sa mundo ay nagsasabing  “Ang pagkakaroon ng mabutibg ugali ay  isang bukas na pintuan sa tunay na kaligayahan.”

9)     At ang masamang ugali ay pintuan din pero  isang nakabukas na pintuan sa kapahamakan at masaklap na kabiguan.

Muli, kitang-kita na ang daliri mo ay matataba na ang ibig sabihin, ikaw ay mahina sa mga tukso at ngayon alam muna ang kahinaan mo dapat ay  hindi  ka na mapahamak pa dahil ang pagkakaroon ng kaalaman ay isang kalakasan. Good Luck and God Bless!

SHARE
Previous articleChinese Horoscope September 26
Next articleBreaking Up: Doing it the Right Way
Founding Chairman- The Society For The Study Of  Hidden And Forbidden Knowlegdes Founder- Govinda Jeramaya School For Mystic Arts and Science

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here