PALMISTRY 216 ni Sir Govinda Jeremaya

0
276
Sir GOVINDA JEREMAYA

Sir GOVINDA JEREMAYA

Founding Chairman- The Society For The Study Of  Hidden And Forbidden Knowlegdes
Founder- Govinda Jeramaya School For Mystic Arts and Science
Sir GOVINDA JEREMAYA

Latest posts by Sir GOVINDA JEREMAYA (see all)

Palmistry Reading ang request ni James Mendoza.

Dear Sir Govinda Jeremaya,   

      Pahula po sa palad po.

                    James..

Saiyo James,

      Kitang –kita na ang iyong The Mount Of Jupiter ay sobrang maambok.

      Dapat mong maunawaan na dito sa mundo ang  anumang sobra ay hindi maganda.

       At ang isang bagay pa na  kailanngan iyo malaman na  dito rin sa mundo ay  dalawang bagay na pinagmumulan ng kaalaman. Ang  una ay  yon ang tao ay may likas ng kaalaman kumbaga,inborned  or  hindi na kailangan na siya ay  turuan. Ang isa pa ay ang  acquire knowledge ,ito ang mga kaalaman na pangkaraniwang natuhan sa eskuwelahan at sa mga  pagtuturto sa kanya ng kanyang kapwa at kadalasan ay mula rin sa kanyang mga karanasan ,kumbaga. Expierience is the best teacher.

    Dahil   dito,  pwede rin naman matutuhan mo ng paano  mababawasan ang  lakas ng iyong  The  Mount Of Jupiter dahil kung ito ay  hindi mo magagawa ,  lagi na lang ikaw ang masusunod . lagi na lang ikaw ang tama at lagi na lang na hindi ka makikinig sa iyong kapwa.

   Oo, mahirap na labanan ang udyok ng buhay na  nagsasabing ikaw ang laging tama pero  sa totoo lang , kung ibaba mo ang iyong pride ,at hindi mo dadayain ang iyong sarili  na makikita mo na ang kadalasang dahilan ng iyong kabiguan ay ang  nasabi na “ikaw ay laging taman.”

     Kaya kung ayaw mo rin lang naman na pakinggan ang nagsasabi saiyo na ikaw ay mali at mapapahahamak ka sa tigas ng iyong paninindigan. Bakit hindi mo subukan na ang iyo mismong sarili ang iyong pakinggan?

  Kaya kapag ikaw na mismo ang nakapansin na mali ka , pwede ka rin naman  magbago kahit walang ibang tao na nagsasabi saiyo na ikaw ay magbago. Kaya mo  yan. James, dahil kung  sa totoo lang ay napapaunod mo ang kapwa mo bakit naman hindi mo mapapasunod ang sarili mo.

    Dahil ang maambok na Mount Of Juputer ay nagsasabing  ang taong ito ay may “Power To Command.”

   Ano na ang kakambal na katotohanan sa maambok na Mount Of Jupiter? Ito rin ay nagsabing siya ay excellent sa managements. Kaya nga siya ay nakatalagang pamahalaan ang kanyang mga kapwa.

     Kaya nga sa ilalim ng kanyang pamamahala dadalhin niya ang mga tauhan sa kung saan ay makakamit nila ang kanilang goals.

   Maganda ,’di ba ang taglay mong mga katangian?  At  hindi lahat ay may kakayahan sa pamamahala. Ang totoo nga dito rin sa mundo mas marami ang mga tauhan kaysa sa amo. Mas marami ang tagasunod kaysa sa taga-utos. Mas marami ang alalay lang kaysa sa panginoon.

      Napansin mo ba ang salitang “panginoon?” Yan mismo ang isang salita na para sa maambok  na Mount Of Jupiter kaya sila at ikaw ay isinilang na hindi alipin  kundi ikaw ay isinilang na isang panginoon.

   Nabasa muna na ang sikat na sikat na akda na may pamagat na “The Invictus.” Doon ay mabasa mo ang letra por letra na ang sabi  . “I am the master of my own destiny.” Sa tagalog ang sabi,”ako ang panginoon ng aking buhay.”

 Sino siya? Eh ,.’di ikaw ,James. Kaya inaasahan mo na magagawa mong  isaayos ang mga hindi magagandang   mga bagay na nakalakip saiyong maambok na Mount Of Juputer. Good Luck and God Bless.

More Dreams

More Horoscopes

More Palmistry

More Astrology/Pahula

More Pamahiin

More Kapangyarihan

More Chinese Horoscope

More Sikreto

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here