PALMISTRY 17: Mga taong magtatagumpay ang marriage life, kilalanin!

0
348
Sir GOVINDA JEREMAYA

Sir GOVINDA JEREMAYA

Founding Chairman- The Society For The Study Of  Hidden And Forbidden Knowlegdes
Founder- Govinda Jeramaya School For Mystic Arts and Science
Sir GOVINDA JEREMAYA

Ngayon ang  tutukan natin ay ang tungkol sa paano malalaman kung  ang isang tao – lalaki man o babae, ay magkakaroon ng  successful marriage life.

Totoong marami ang nagkaroon ng successful career, marami rin ang nagtagumpay sa kanila-kanilang  larangan na pinili at  hindi rin matatawaran ang bilang ng mga nagtagumpay sa bawat hamon ng kanilang kapalaran.

Pero, mahirap tanggapin na sa ating mundo, bibihira ang nagkaroon ng very successful marriage line na masasabing ang kanilang “Marriage Are Made In Heaven.”

Gamit ang mga kaalaman sa larangan ng The Arts and Science of Palmistry, ating ibabahagi sa ngayon ang mga guhit na nagsasabing kung ang tao ay magkakaroon ng maligaya, masaya at matagumpay na pag-aasawa.

Dahil ang pinag-uusapan natin sa ngayon ay pag-asawa, ibig sabihin,  a love between a man and a woman ang tinutukoy kaya   ang  guhit sa palad na dapat na pakatingnan ay wala  iba kundi ang The Heart Line o Ang Guhit ng Puso.

Ang The Heart Line ay ang mahabang guhit na nasa sa palad sa bandang ibaba ng mga mounts of the fingers. (Nasa larawan 1-1)

At kapag mahaba ang The Heart Line na umabot sa Mount Of Jupiter  at may nakitang  fork-like na guhit sa dulo ( May bilog sa larawan), ito na ang nagsasabing siya o ang taong iyon ay magkakaroon ng successful marriage line.

Na ang isang sanga pataas at ang isa pa ay pahalang kaya ito ay parang   tinidor na may dalawang matulis na dulo or the successful marriage line ay represented ng  two –pointed fork sa huling bahagi ng The Heart Line.

Ano naman ang tunay na kahulugan ng successful marriage?

Ito ang ay pagsasama ng mag-asawa na may mga anak na may magaganda ring kapalaran kaya kapag ang isa o ang mga anak ay may hindi magandang kapalaran, hindi ibibilang ang marriage life na successful marriage life.

Ang successful marriage life rin ay nagbabalita ng magandang buhay ng  mag-asawa, magandang kabuhayan, malaki ang kita, mayaman, may mga sasakyan at mga bahay at mga ari-arian at hindi pinahihirapan ng mga utang o pananagutan pangpinansyal.

Kapag ang marrige life ay  hindi nakuha ang mga binanggit nating depinisyon,  ang marriage life ay  hindi pa rin ibibilang sa successful marriage life kahit pa ang mag-asawa ay sobrang yaman. (Itutuloy)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here