Palibutan mo nito ang iyong cellphone,tatawagan ka niya