PAKINGGAN ANG MENSAHE SA IYO NG UNIVERSE SA TULONG NG SYNCHRONICITY

1886

Sa spiritual world, walang aksidente o coincidence. Lahat ay nangyayari dahil may dahilan. Ito ay bahagi ng Dakilang Disenyo o Grand Design ng universe.

Naging pinakapopular na konsepto sa common psychology ang synchronicity simula nang ito ay i-introduce ni Carl Jung. Gayunpaman, ang synchronicity ay isa pa ring malaking palaisipan, at marami pa rin ang naghahanp ng lohikal na paliwag tungkol dito.

 

Ang sangkatauhan ay naniniwala na may Higher Being na siyang lumikha at gumagabay sa lahat. Maging ang mga atheist ay naniniwala na bagama’t walang Diyos, mayroon isang malakas na energy sa universe na siyang nag-uugnay sa lahat ng celestial bodies at matter sa buong known and observable universe. Ang enerhiyang ito ang nagpapanatili sa kaayusan ng lahat sa cosmos.

Ang synchronicity ay produkto ng “higher energy” na ito. Ang isa sa nakagigilalas na manifestation ng synchronicity ay hindi ito nagaganap by coincidence. Bagama’t sa mga hindi aware, maaaring i-dismiss nila ang synchronicity bilang coincidence. Ngunit kung aanalisahin at oobserbahan sa mas malalim na perspektibo, ang synchronicity ay nagaganap na may pattern, at hindi coincidence.

Ang synchronicity ay nangangahulugan na “ang lahat ng bagay ay nangyayari sa isang dahilan”. Makakapulot ka ng mensahe sa synchronicity na magbibigay sa iyo ng aral at gabay, kung ikaw ay magiging mapagmasid lamang. Magagamit mo rin ang synchronicity upang matupad mo ang iyong mga pangarap sa buhay.

Ang mga kaganapan sa mundong ito ay magkakasanga o magkakaugnay. Sa pag-iral natin sa mundong ito, tayo ay nakalilikha ng mga sangandaan ng emosyon, enerhiya, at adhikain o goal. At ito ay ginagabayan ng synchronicity.

Sa madaling salita, lahat tayo ay magkakaugnay. Sabi nga, walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang, at walang namamatay para sa sarili lamang. Tunay, sapagkat lahat ng kaganapan sa mundong ito ay magkakaugnay o interrelated. Sa Ecology, lahat ng living at non-living things ay magkakaugnay.  Ito ay may sinusunod na numerical pattern.

Alam ba ninyo na isa sa mga teorya ni Nikola Tesla ay nagsasabing lahat ng bagay at kaganapan sa mundong ito ay may sinusundang numerical pattern? Basahin ang article ko patungkol dito. I-click lamang ang link: https://philippineone.com/ang-hiwaga-sa-likod-ng-mga-numero-3-6-at-9/

Ang synchronicity ay sumasagisag sa Law of Unity and Division—batas kung saan ang nakaraan, kasalukuyan at hinaharap ay umiiral sa isang single plane at nakaugnay sa space, time, at material element. Bawat coincidence ay may mensahe at code. Kung ang pakiramdam mo ay walang idudulot na mabuti sa iyo ang isang bagay, may mensaheng ipapadala sa iyo ang universe upang ikaw ay paalalahanan. At ito ay ipapadala niya sa pamamagitan ng synchronicity.

Sa susunod na isyu, tatalakayin natin ang iba’t ibang uri ng synchronicity na ginagamit ng universe upang makapaghatid ng babala, mensahe, at gabay sa ating lahat.

Sa tanong kung magagamit ba natin ang synchronicity sa ating kapakinabangan upang matupad ang ating mga pangarap, ang sagot ay POSIBLE.

Una sa lahat, nabanggit natin na ang Synchronicity ay higit na mas mataas kaysa ating spiritual progress bilang mga natural species ng Earth. Sa kabilang banda, batid natin na lahat ng ating pag-asa, pag-ibig, at pananampalataya ang siyang pinakamakapangyarihang enerhiya sa universe. Samakatuwid, panatilihing positibo ang perspektibo sa buhay. Maniwala at magkaroon ng pananampalataya. Higit sa lahat, huwag maging mainipin. Matutong maghintay kung kailan ibibigay sa iyo ang iyong hangarin sa buhay. Patience is a virtue. Huwag mawawalan ng pag-asa kung sakali mang hindi ibigay sa iyo ang iyong hinihiling. Kagaya ng sabi ko, lahat ng bagay ay nangyayari dahil may dahilan. Maaaring kaya hindi ibinigay sa iyo ang pangarap mo ay dahil hindi ito makabubuti para sa iyo, at dahil may higit pang ibibigay sa iyo.

More Dreams

More Horoscopes

More Palmistry

More Astrology/Pahula

More Pamahiin

More Kapangyarihan

More Chinese Horoscope

More Sikreto

More Tanong mo Sagot ko

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here