Pahula 151: Huwag kang mag-asawa agad

Bigyang daan natin sa ngayon ang Pahula 151

 

Sayo  Maricel,

March 27,1998. Minsan pero,sa totoo lang, mahirap maunawaan ang kapalaran ng bawat tao. Tulad mismo ng Utos ng iyong Kapalaran na huwag na huwag kang mag-aasawa agad.

Dahil kung ang pagbabatayan ang mga  pananaw na nakukuha  sa mga social media at nga mga nasa isip ng mga millenials na sa Love ang basehan ay kapag  ikaw ay nai-in love ng ayon sa’yo ay True Love dapat wala ka ng pakialam sa sasabihin ng iba, sa mga  makalumang simulain, sa mga paniniwala ng matatanda at sa mga para bang mga utos na humahadlang sa’yong kaligayahan.

Ito ang tunay na dahilan kung bakit ayon sa mga huling datos, sobrang nakarami ng mga maagang nagsipag-asawa at ang  marami rin sa kanila maagang naging magulang. Na ang mas marami ay  umaasa na lang muna sa kanilang original na pamilya, sa magulang at sa malalapit na kamag-anak.

Ang marami rin, kahit na maghirap ay ayaw papasan sa mga magulang kaya  matuloy na nabubuhay sa kahirapan.Kaya makikitang tumataas, as in, talagang pataas ng pataas ang bilang ng nasa hanap ng mahihirap.

Kumbaga, nasadlak na sila sa kahirapan, na hindi na makatakas sa kuko ang kahirapan na para bang nahulog sa kumunoy ng paghihirap. Na para bang  kahit na kayod ng kayod ay nanatiling sa kahirapan na ang marami din ay may lalo pang nalugmok sa kahirapan.

Kahirapan na ang  pangunahing dahilan ay ang maagang pag-aasawa.

Kaya sundin mo ang  Utos ng Kapalaran para sa’yo na muli, huwag na huwag mag-aasawa ng maaga.

Kapag nagawa mo, maabot mo ang pinakamatayog na antas ng  maligaya at masaganang buhay, buhay na wala kang anumang hahangarin dahil nasa sa’yo na ang lahat ng bagay.

Mapalad ang taong sunusunod sa Utos ng Kapalaran dahil  ito lamang at wala ng ibang susi sa buhay na kaiga-igaya na kung saan ay  masasabing  mabubuhay sa sarap ng buhay .

Masuwerte ang taong  masunurin sa Utos ng Kapalaran dahil ang kanya mismong kapalaran ang mag-ayos sa kanyang kalagayan at dadalhin siya kung saan ay matatagpuan niya ang kanyang sarili na yakap-yakap ang walang kapantay na kaligayahan.

Hindi ka dapat na matulad sa iba na ayon sa kanila hawak nila ang kanilang kapalaran na kung ano ang gusto nilang maging buhay nila ay iyon ang mangyayari sa kanila. Na  kung susuriing mabuti ang buhay ng mga kakilala mo makikita mong hindi pala totoo na kung ano ang gusto ng tao ay iyon ang mangyayari sa kanila.

Sabi ni God , “Sa tao, huwag kang hambog, huwag kang mayabang at huwag kang mapagtaaas na aasta ka ikaw ay parang isang diyos.”

Dahil kapag ginawa , walang pagdududa na ikaw ay paparusahan o ang mga taong  ganito  ang klase ng pag-iisip ay mapaparusahan na ang  parusa ay ang mapapabilang sila sa  sandamakmak na  nabubuhay sa sobrang kahirapan.

Muli, ang Utos ng Kapalaran para sa’yo ay huwag na huwag kang mag-aasawa ng maaga. Napansin mo ba ang tinatawag na sa The Ten Commandment  ay nagsisimula sa salitang “Huwag?”  kaya ang huwag na huwag kang mag-aasawa ay ituring  ika-11th na utos para  sa’yo dahil ang Utos Ng Kapalaran ay banal na kautusan.

Good Luck and God Bless.

More Dreams

More Horoscopes

More Palmistry

More Astrology/Pahula

More Pamahiin

More Kapangyarihan

More Chinese Horoscope

More Sikreto

More Tanong mo Sagot ko

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here